Terug naar het overzicht
Grou boekt winst in Earnewâld

Nagenieten met Toos en met Grolsch

Earnewâld 24 juli 2001
De routebespreking was kort en duidelijk vanmorgen in Earnewâld. 'We varen met een bootje voor jullie uit om de route aan te geven.' De wind is schiftend en komt uit alle hoeken. De start is zoals te doen gebruikelijk in de Langesloot, op basis van de omgekeerde loting in Grou. Op de eerste plaats start Joure met daarachter de Halve Maen en zo verder.
Precies om twee klinkt het startschot over het water. Het is en blijft een prachtig plaatje als de zeilen gehesen worden en de skūtsjes koers kiezen naar het Zandmeer. Joure gaat als eerste om het Lyklama-steigertje het meertje op met daarachter de Sśd West Hoek, de Halve Maen en Grou.
Het is dan op naar de Folkertssloot voor het ronden van de hoge boei. Daar valt ieder skūtsje zo'n beetje stil. Grou schuift toch in de sloot een plaatsje op. Achter op het dek van de Grousters een vertrouwd beeld: Joop Mink, vader van de schipper, zeilt een dagje mee als adviseur. Zou het er iets mee te maken kunnen hebben, dat daarom Grou nu zo goed zeilt? In ieder geval wordt de aanval op Joure ingezet.
Protest met schade Huizum komt om de hoge boei en kiest de bakboordswal. Dit is volgens afspraak, besproken in de routebespreking. Voor Huizum ligt Lemmer en met vaart komt Heerenveen daarachter aan. Huizum kan geen kant op en Heerenveen ramt het skūtsje op het roer. Met een stukje minder roer gaat Lodewijk Meeter van Huizum verder, maar wel met een rode vlag tegen Allard Syperda van Heerenveen in het want.

Het koersbootje gaat vanaf het Zandmeer het Siegersdjip in. De vloot gaat voor het hotel langs de Ulekrite in en vervolgens weer door naar de Folkertssloot. Op de persboot bij de familie Pranger wordt uitgerekend dat het sinds 1996 niet meer is voorgekomen dat deze route gezeild werd.
In de Ulekrite slaat Joure een aanval van Grou fantastisch af. Net op tijd weet Peter Syperda het vlaagje te vinden en schiet dan vol vooruit. Maar in de Folkertssloot zoekt hij het te hoog aan de wind en dit is in het voordeel van Grou, die het op dat moment net iets lager zoekt en meer wind in de zeilen krijgt.
Woudsend en Langweer volgen de skūtsjes nauwlettend. De rest ligt bijna voor dood in de Ulekrite. De uitspraak; 'de wind uit de zeilen nemen', is hier zeker op z'n plek. Het is een gigantische gribus, met als grote winnaar Heerenveen, met daarachter een terugzakkend Halve Maen en Huizum. Allard Syperda kiest de route die broer Peter al eerder had gedaan en kleunt nu mis. Hoog aan de wind probeert hij de opponenten achter zich te houden, maar het lukt niet. Bij de 'hege tonne' moet hij Huizum, Bolsward, Drachten en Leeuwarden voor zich dulden.
Sneek, Earnewâld, Lemmer en de Sśd West Hoek vormen de achterhoede. Het Zandmeer kan niet meer in een keer bezeild worden en laverend zoeken de schepen koers. Er ontstaat een prachtige strijd tussen Sneek en Leeuwarden. De wind haalt iets aan en hierdoor kun je zien dat juist deze twee skūtsjes (harde)wind gevoelig zijn. Ulbe Zwaga van Leeuwarden moet neer houden voor Douwe Visser van Sneek.

Terwijl de schepen kruisend op het Siegersdjip afgaan, komt Grou alweer uit de Ulekrite en Mink stoomt op naar de Folkertssloot. Joure ligt nog op een tweede plek. Intussen is Langweer om Woudsend heengegaan. Je kunt zeggen het gaat goed met de 'Jonge Jan'. En dan duurt het lang voordat nummer vijf uit de 'Krite' komt. Het verschil tussen nummer een en nummer zes bedraagt op een bepaald moment ruim een kwartier. Het veld is dus volledig uit elkaar geslagen, mede door de windschiftingen.
We dobberen achter Grou aan het Siegersdjip in. Voor de laatste keer deze middag. Berend kijkt om, maar dat is niet nodig. Fier kan het 'doarp Grou' op een eerste plek afstevenen. Joure kan de tweede plek niet handhaven. Die wordt ingenomen door Langweer. En Woudsend vierde feest met het behaalde vierde plaatsje.
De protestkamer.
Even gaat Allard Syperda langszij bij de mannen uit Huizum. Hij voelt natuurlijk nattigheid en opnieuw 14 strafpunten op zich afkomen. Maar er valt niet te praten met Lodewijk Meeter. En dan praten in de zin om het uit te praten. 'nee', zegt Lodewijk in de microfoon van Omrop Fryslān. 'Ik word vaak gezien als een te zachte schipper en dat moet maar eens afgelopen zijn. Dit was een hele duidelijke fout en dit protest komt in de jurykamer'.
De jury geeft Lodewijk gelijk. Allard kan wederom naar huis met 14 strafpunten. En zo komt er een eind aan een 'vreemde silerij', met als grote verliezer de Sśd West Hoek. Zij gingen vanuit een vierde startpositie en kwamen uiteindelijk als veertiende binnen. Misschien is er voor alle 'verliezers' van vandaag morgen meer kans. Dan kiezen de 14 SKS schepen het ruimere water bij Terherne.
Graag tot morgen.

Met hartelijke zeilgroeten van Grolsch en Toos.

Foto's: © 2001 fotostudio Ger Dijs

Terug naar het overzicht