Terug naar het overzicht
Sneek wint finale voor eigen publiek

Nagenieten met Toos en met Grolsch

Sneekermeer 3 augustus 2001
Alles is een beetje vroeger vandaag dan normaal. De routebespreking op het Kolmarslān begint een half uur eerder en de wedstrijd begint om 13.00 uur in plaats van de gebruikelijke 14.00 uur. Alles heeft natuurlijk te maken met de opening van de Sneek Week.
Mevrouw Marijke Waalkens van de vuilweercommissie ziet het een beetje somber in. 'Er kan gezeild worden, maar het is op het randje', zijn woorden die we dit jaar nog niet van haar hebben gehoord.
Er wordt een harde wind verwacht met uitschieters tot in kracht 7. Het is duidelijk dat de skūtsjes in ieder geval zonder hout aan de start verschijnen. De 'fokkeloet' blijft aan de wal, voor de wind kan het voorzeil dus niet uitgezet worden.
Voorzitter van de Commissie 2000, Zweitse van der Wal, bedankt tijdens de routebespreking de schippers en hun bemanningen voor de ontvangst tijdens de controles aan boord. 'We werden zo gastvrij ontvangen dat we eigenlijk voor volgend jaar willen zeggen: 'in bytsje minder bier mei ek wol'.
Verder ging Van der Wal in op de (gespeelde) dopingcontrole, de dag ervoor in Lemmer. Meindert de Groot van de Sśd West Hoek had zijn container niet ingeleverd. 'We leggen hem een straf op. Hij mag in de nacht van oud op nieuw 2001 en 2002 niet zeilen.' Jitze Grondsma vond de container te klein. 'Grondsma raden wij aan om vooral op te passen bij het dragen van een korte broek.' De enige die de urinecontainer wel had ingeleverd was Ype van der Meulen. 'Wij kunnen jouw feliciteren met de blijde verwachting en we zullen ervoor zorgen dat er een verwijsbriefje komt voor een vrouwenarts,' aldus Zweitse van der Wal.

Grou niet aan de start
Om één uur wordt er gestart. De 'pūsters wyn' vliegen over het meer. De skūtsjes gaan in een enorm tempo van start. Earnewāld gaat vanuit het midden prachtig weg. Maar de eer is aan Sneek om de hoge boei als eerste te ronden.

Leeuwarden gaat met een protest om diezelfde boei, vermoedelijk tegen Sneek. Ondertussen worden de skūtsjes op het meer geteld. Waar is Grou? Kampioen Berend Mink en zijn mannen zijn niet gestart. In de microfoon van Omrop Fryslān vertelt Berend Mink het hoe en waarom:
'Tijdens het inzeilen konden we merken dat de mast het niet zou houden. Bij mij gaat de veiligheid voorop. Al we er minder voor hadden gestaan, zou ik ook tot deze beslissing zijn gekomen. We moeten de komende winter maar eens kijken of er een nieuwe mast in zit, of dat we deze gaan renoveren.'
De kampioen bekijkt de finalewedstrijd vanaf de kant op zijn volgschip. Deze situatie is historisch te noemen. Nog nooit eerder gebeurde het tijdens de SKS-wedstrijden dat de kampioensschipper aan de kant zat.
Maar is het wel zo verstandig wat de schipper doet? Staat er in het nieuwe reglement 2000 niet: 'Skūtsjes, die recht hebben deel te nemen, maar bij een wedstrijd niet starten, krijgen voor deze wedstrijd evenveel strafpunten als er skūtsjes voor de competitie ingeschreven staan'.
Berend wist dit niet. Als hij door de start was gegaan en vervolgens besloot om dan de wedstrijd te verlaten, dan waren de punten aftrekbaar voor het klassement. Nu heeft hij 14 (niet aftrekbare) strafpunten aan zijn broek. Als Peter Syperda van Joure op een eerste of zelfs tweede plaats binnenkomt, kan Berend Mink naar zijn kampioenschap fluiten.
Als we kijken naar het wedstrijdveld, heeft Sneek nog steeds de leiding. Leeuwarden zit daar 'deun' bovenop. Joure ligt op dit moment vijfde. De schippers hebben houden en keren om de skūtsjes om de ton te krijgen. Leeuwarden haalt in op Sneek. Ulbe heeft echter een 'opsjitterke' nodig bij de ton en verliest zo de ingehaalde meters. Douwe is snel weg, het gevaar achter zich latend.
Visser maakt kans op een tweede plaats in het klassement en zeilt ervoor. Joure heeft door een misse slag een plaatsje verloren en gaat nu als zesde om de boei. Gevolgd door de Halve Maen, Woudsend, Heerenveen, Langweer, De Sśd West Hoek, Huizum en Drachten.
De commissie Sneek vindt het door de harde wind wel welletjes en hangt de afkortvlag in het want van de kotter de Zevenwolden. Ruim een uur en een kwartier is er gezeild. De voorspelde 'pūsters' nemen in kracht toe en razen werkelijk over het water.
Sneek en Leeuwarden gaan schip aan schip op de finish af. Het is een bloedstollende strijd, die uiteindelijk gewonnen wordt door Sneek. Lemmer komt als derde over de lijn.
Maar het blijft spannend. Joure kan nog tweede worden in het klassement en Sneek naar een derde plaats verdrijven. Bolsward gaat nipt voor de Jousters over de finish en daarmee verspeelt Peter Syperda zijn tweede plaats.
Eldert Meeter (Bolsward); 'Als hij tweede wil worden moet Peter maar harder zeilen. Maar om je de waarheid te zeggen. Ik had het niet in de gaten.

Napraten met SKS voorzitter Jack Cramer
'Vanuit het oogpunt van de organisatie kan ik terugkijken op een heel goed jaar. Het optreden van de Commissie 2000 is fantastisch geaccepteerd en we hebben gehandeld zoals de schippers dat van ons gevraagd hebben.
'We hebben dit seizoen te maken gehad met werkelijk alle weertypen. Bij Grou was het herfstachtig koud en tijdens de eerste Lemmerdag heeft het publiek op het strand genoten, maar of de schippers datzelfde zullen zeggen, betwijfel ik.
'Het is knap te noemen dat de commissie Sneek het vandaag aangedurfd heeft om toch te zeilen, maar dat Berend Mink niet aan de start verscheen was een volslagen verrassing. Terwijl het duidelijk staat vermeld in het reglement 2000. Het is een goed reglement. Misschien komen er tijdens de evaluatie nog dingen aan de orde, die voor verandering vatbaar zijn, maar dat zien we dan,' aldus voorzitter Cramer.

Prijsuitreiking op starteiland
Nieuw dit jaar is de prijsuitreiking op het starteiland, in tegenstelling tot de sporthal. In verband met de opening van de Sneekweek wordt de uitreiking om 18.00 uur gehouden. Journalist Klaas Jansma is ceremoniemeester. Zanger Piter Wilkens geeft de avond een muzikaal tintje.
Jansma vraagt om een luid applaus voor de schipper die het presteert om kampioen te worden zonder het zeilen van de finalewedstrijd. Het applaus blijft uit. Een hard boe-geroep valt de winnende schipper ten deel. Lang niet iedereen is het eens met de genomen beslissing van Berend Mink en het laatste woord zal er dan ook nog niet over gesproken zijn.
De provinciale prijzen gaan dit jaar naar Tryntsje Brouwer uit Akkrum, echtgenote van oud-schipper Pieter Brouwer van de Halve Maen. Zij krijgt uit handen van de Commissaris van de Koningin in Friesland, Ed Nijpels, de waarderingspenning voor het werk van de vrouwen op de achtergrond. Ieder jaar wordt deze penning uitgereikt aan diegene, die zich op bijzondere manier, geheel vrijwillig inzet voor het skūtsjesilen.
De cheque van duizend gulden gaat jaarlijks naar een commissie die zich inzet voor het behoud van de originaliteit van de skūtsjes. Kees Visser van de Commissie 2000 neemt de cheque van de CdK in ontvangst.
Jansma gaat nog even in op de originaliteit. Hij is van mening dat niet alleen de skūtsjes, maar ook de schippers origineel voor de dag moet komen. Jansma illustreert dit door een oude schipperspet op te zetten uit de nalatenschap van 'omke' Tjitte Brouwer. Even later verruilt hij het nette pak voor een aloude schippersoutfit. Zover hoeven de schippers direct niet te gaan, maar de pet is toch wel het minste. Hij geeft hiermee een steek onder water in de richting van schipper Douwe Visser. Deze schipper zeilde de eerste wedstrijden met een woestijnpet. Tevens zeilde hij de afgelopen jaren in een hemd.
Al met al is het een jaar geweest om te onthouden. Zullen er ooit weer strafpunten uitgedeeld worden aan schippers die hun peilglas niet voldoende gevuld hebben? Wie is de volgende die niet aan de start verschijnt en daarmee 14 strafpunten riskeert? Zullen er ooit weer zoveel dubbele protesten door een schipper worden ingediend als het afgelopen jaar het geval was? En wie wordt de volgende kampioen? We zullen het volgend jaar weten. Graag tot dan.

Met vriendelijke groeten van Grolsch en Toos.

Foto's: © 2001 fotostudio Ger Dijs

Terug naar het overzicht