Terug naar het overzicht
Sneek fantastische winnaar op IJsselmeer

Nagenieten met Toos en met Grolsch

Stavoren 28 juli 2001
Tijdens de routebespreking in de Kaap viel er eerst een feestje te vieren. De SKS zette Sippy Tigchelaar van Radio Omrop Fryslân in de bloemen vanwege het feit dat zij 25 jaar actief is als radioverslaggeefster bij het skûtsjesilen. Verder werd de route doorgenomen. De verwachting was een kracht 2 tot 4 en de commissie Stavoren had een zandloper als route gepland.
Het is dringen bij de start. Enkelen liggen bijzonder onvoordelig en dat blijkt ook, als er drie teruggefloten worden. Langweer (met protest tegen de commissie), Woudsend en Grou gaan vals en moeten nog een extra rondje maken. Earnewâld doet het fantastisch en gaat als eerste weg en ook om de hoge boei. Maar achter Pieter Brouwer komt het gevaar en dat heet Douwe Visser uit Sneek. Hij aast nu op een eerste plek.
In de achterhoede raakt Woudsend de ton en gaat nog maar eens rond het oranje obstakel. Ook de mannen uit het Friese Haagje sluiten achteraan. Allard Syperda probeert namelijk tussen de boei en Earnewâld door te zeilen, maar kon dit niet redden. Allard en zijn mannen zaten zelfs even vast aan Earnewâld, konden snel loskomen en gingen vervolgens over de boei heen.
In het middenveld reageert Ulbe Zwaga niet op een loefduel van Joure. Ulbe voert zijn eigen koers en knalt met het skûtsje op de kont bij Joure, met aan het helmhout Peter Syperda. Het is voor Ulbe duidelijk. Of 14 strafpunten of vroeg 'thuis'. Hij kiest voor het laatste. Bij Berend Mink van Grou aan boord hoor je ze bijna rekenen. En de uitkomst is: Ulbe bedankt. Met het verlaten van de wedstrijd is het gat in het klassement tussen Grou en nummer 2 alleen maar groter geworden.

In de tweede route lukt het De Halve Maen om Sneek voorbij te zeilen. Aan boord bij Jitze Grondsma prijkte een rode vlag, maar die is nu verdwenen. Hij maakt hier een geweldige slag. Sneek volgt op het roer, met daarachter Joure en Earnewâld.
Bij de 'hege tonne' aan de kant van de haven geeft Drachten geen voorrang aan Lodewijk Meeter van Huizum. Lodewijk moet zelfs opsturen om een aanvaring te voorkomen. Snel is de rode vlag in het want.
In de voorhoede is het stuivertje wisselen. Jitze Grondsma kan de eerste plek niet vasthouden. Douwe van Sneek bijt zich in die eerste plaats vast en laat die ook niet meer los. Het gevecht gaat nu om de tweede en derde plek. De Halve Maen verliest de slag en zelfs moet Jitze Grondsma inhouden voor Eldert Meeter van Bolsward, Pieter Brouwer van Earnewâld en Ale Zwerver van Lemmer.
Nu kan Douwe Visser zich eindelijk vrij zeilen van de rest en hij gaat er als een speer vandoor. Opnieuw rondt Sneek de hoge boei. Even lijkt het erop dat Joure terrein gewonnen heeft. Maar in tegenstelling tot de Sneekers die in één keer de boei kan ronden, moet Peter Syperda een 'opsjitterke' maken om de boei goed om te gaan. Dit kost tijd en tijd is in deze afstand.
In deze slag doet Heerenveen zeer goede zaken. Komende vanuit de achterhoede weten Syperda en zijn mannen als vijfde om de boei te gaan. Langweer moet iets afhouden voor Grou en Anne Tjerkstra roept Berend Mink aan. 'Do moast my wol romte jaan, do hearst wol op my te wachtsjen'. Maar tot een protest komt het niet.
Sneek merkt van dit alles niets. Fier gaat zij aan kop. In de verte is wel het gevecht te zien tussen Joure en Bolsward. Zo nu en dan gaan zij schip aan schip, waarna Peter Syperda toch weer afstand weet te nemen van Eldert Meeter.
Nog één keer gaan de 14 schepen om de lage boei bij het strand om dan vervolgens door de finish te gaan. Op het startschip prijkt inmiddels de afkortvlag, ten teken dat de wedstrijd ten einde is. Niets zit Sneek meer in de weg om een eerste dagzege in huis te halen. En bij het doorgaan van de finish staat tussen het zesduizend koppig publiek een Sneker koor te zingen: 'Douwe Bedankt!'.
Terwijl de overige skûtsjes binnen komen, is de microfoon van de jubilerende Sippy al bij de winnende schipper. 'Dit hadden we echt nodig voor het ingaan van de tweede week. Het geeft een fantastisch gevoel voor iedereen. Heel veel mensen doen hun stinkende best om ons goed te laten zeilen en dit is de kroon op het werk,' aldus koning van de dag Douwe Visser.
Visser gaat ook nog even in op de spanning in het klassement. 'Dit hebben wij gewild. Vorig jaar is dat met die 'pypkes' besloten en dat brengt meer spanning in de strijd. We zijn nu echt gelijkwaardig aan elkaar. Iedereen is kanshebber en dat hebben wij gewild.'

Protest ingediend
Bij het indienen van een protest dient een schipper een uur na het finishen fan het laatste schip zich gemeld te hebben bij de jury. De klok tikt de minuten weg. Tot even voor half zes heeft Lodewijk Meeter tijd om zijn verhaal bij de jury te doen en om maar geen 3 strafpunten te riskeren. Nauwelijks één minuut voor het uur U meldt Meeter zich bij de jury. Het protest tegen Drachten wordt ingediend. De jury is snel 'út 'e rie'. Nadat beide partijen zijn gehoord, wordt Drachten naar huis gestuurd met 14 strafpunten. Frans Huitema kan zich net als vorig jaar in het rijtje strafpuntenspaarders scharen.
De vloot gaat op naar Woudsend en treft elkaar daar op maandag. Ondergetekende is daar zeker weer bij. Tot dan.

Met de groeten van Grolsch en Toos.

Foto: © 2001 fotostudio Ger Dijs

Terug naar het overzicht