Terug naar het overzicht
Drachten/Veenhoop: Geweldige revanche voor Heerenveen

Nagenieten met Toos en met Grolsch

Drachten/Veenhoop 23 juli 2001
Ondanks dat de organiserende wedstrijdcommissie Drachten/De Veenhoop voorspelde/hoopte dat wellicht/misschien dit jaar het smmalle Grietmansrak meegenomen kan worden in de wedstrijd, blijkt al snel dat dit niet kan. Sterker nog, door de schiftende wind kan geen enkel skŻtsje daar zelfstandig wegkomen. Dus wordt er een sleepstart gemaakt. Sleepboot 'Rixt' uit Jirnsum gaat even bij iedere schipper langs en al snel liggen alle skŻtsjes aan elkaar vast. Het 10-minuten schot, ten teken dat de wedstrijd over tien minuten begint, is dan slechts een formaliteit.

Woudsend verlaat wedstrijd
Even na twee uur worden de schepen om de boei bij het hotel gesleept en als de laatste, Joure, daar ook is, worden de trossen gelost en is de wedstrijd werkelijk begonnen. Laverend is het dan op naar de Stobbehoek, in de richting van Drachten. Lemmer en Heerenveen, zaterdag nog elk met 14 punten naar huis, liggen voorop en willen laten zien wat ze waard zijn. De zaterdagwinnaar Leeuwarden, met aan het helmhout Ulbe Zwaga, wil bewijzen dat hij met stil weer ook het nodige in huis heeft. Zwaga gaat al rap om Bolsward heen en neemt een derde stek voor zijn rekening. In het achterveld is een kwestie gaande tussen Earnew‚ld en Woudsend. Pieter Brouwer krijgt niet voldoende ruimte van Ype van der Meulen en een rode doek in het want is het gevolg. Ype erkent zijn fout en met gebogen hoofd verlaat hij de wedstrijd. Nu zijn de 14 punten aftrekbaar van het totaalklassement. Als hij door vaart en Woudsend verliest het bij de jury, dan zijn het strafpunten en niet aftrekbaar. Ype heeft de gevolgen van eenzelfde probleem voor Heerenveen bij Grou nog vers in zijn geheugen, 'en dat overkomt mij niet,' moet de schipper gedacht hebben. Ondertussen hebben Lemmer en Heerenveen de hoge boei gepasseerd. Bolsward en Leeuwarden hebben weer van plaats gewisseld. Dan komt Huizum met een hele wijde boog op de boei af. Daarbuiten ligt Langweer. Dit is schipper Berend Mink van Grou ook niet ontgaan. Hij gaat rap om de boei en neemt als lachende derde de vijfde stek voor zijn rekening. De hekkensluiters zijn Drachten, Earnew‚ld, Sneek, De Halve Maen, Joure en de Sķd West Hoek. Voor de wind gaan de schepen terug naar hotel Iesicht. De skŻtsjes gaan niet harder dan de wind en die is er nauwelijks. Bijna log dobberen ze voort. Hier komt het op zeilkunst aan. 'Waar zijn de vlaagjes en kan ik die pakken'. De schippers maken het tuig zo breed mogelijk om maar geen zuchtje wind te missen. In de voorhoede gaat het goed met de Lemsters. Ale Zwerver geeft geen duimbreed toe op zijn opponent Heerenveen. Opnieuw wordt er stuivertje gewisseld tussen Bolsward en Leeuwarden.

Wederom protest van Earnew‚ld
Het is spannend in de middenmoot bij de boei bij het hotel. Drachten komt in de 'vuile' wind van de achteropkomende skŻtsjes van Joure en Huizum. Earnew‚ld en Langweer komen ook in dit rijtje op de tonne af. Er wordt gedraaid en geroepen. Drie dik gaan ze om de boei heen. Grote verliezers in dit geheel zijn Earnew‚ld en Langweer. Sneek laat het in deze wedstrijd wat afweten en rondt als elfde de boei met daarachter De Halve Maen en de Sķd West Hoek. In het midden van het veld gebeuren dan rare dingen. Berend Mink van Grou zeilt voor de wind. Sneek zeilt over bakboord en Grou kan nog net achter de Sneeker Pan langs en nog net voor Earnew‚ld. Dan zeilen ze samen half wind. Grou en Earnew‚ld draaien zelfs een rondje. Terugredenerend is het simpel: Mink voor de wind zeilend, moest Brouwer voorrang verlenen, maar deed dat niet. Pieter Brouwer wordt dus behoorlijk dwars gezeten en hijst de rode vlag tegen de mannen uit Grou. Het is de laatste route die gezeild wordt op dit smalle water. De schepen gaan dan in tegengestelde startvolgorde het Grietmansrak binnen. Door alle commotie in het middenveld is het even ontgaan dat Heerenveen, scherp zeilend, de Lemsters is gepasseerd. Deze plaats wordt niet meer losgelaten. Ook niet aan Leeuwarden die aast en aast om nog meer in de voorhoede te komen. Het is duidelijk. Heerenveen wint deze race en revancheert zich geweldig voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Lemmer is en blijft een goede tweede gevolgd door Leeuwarden. De vierde plaats wordt ingenomen door Grou. Het is Berend Mink er alles aan gelegen om deze plek te behouden. Dus een praatje met de schipper van Earnew‚ld is wel op zijn plaats. Protest uitgesproken De Emanuel, het skŻtsje van Earnew‚ld meert af aan de steiger bij het hotel. Pieter Brouwer kijkt 'brimstich' en gaat in conclaaf met zijn tacticus Bouwe. Berend Mink komt in een rubberbootje aangescheurd met enkele tactische mensen om zich heen en begeeft zich op het achterdek aan boord bij schipper Pieter. Het is niet te verstaan wat de beide heren bespreken, maar het handen en voetenwerk zegt voldoende. Na een minuten durend gesprek lopen Pieter en Bouwe naar het voordek om het besprokene te bespreken. De gelegenheid om Berend Mink te vragen wat er nu precies aan de hand is. 'Dat wit ik sels net iens, Toos, dat ik praat straks wol efkes mei dy.' Even later staan schipper Pieter en schipper Berend samen op het voordek en bespreken het probleem. Pilsje erbij, sigaartje aan. En als beide heren zich omdraaien, is het duidelijk. Dit protest zal de jurykamer niet halen. Pieter trekt de 'rode vlag' in. 'Het was voor ons beiden een onoverzichtelijke situatie en die heb je op het smalle water zoals hier. Het was heel moeilijk om te zien,' zegt Berend Mink. Overigens weet hij een en ander ook aan het weifelende optreden van de Earnew‚ldsters. Ook Pieter Brouwer was het met deze mening eens. 'De situatie met Woudsend bijvoorbeeld was overduidelijk en dat zag Ype zelf ook in. Het geval met Grou is een totaal andere. Dus dat is de reden dat ik het protest niet heb ingediend'. Morgen zeilen we weer op smal water en dan in Earnew‚ld. De start is in de Langesloot.

Met vriendelijke groeten van Grolsch en de groeten van Toos.

Foto: © 2001 fotostudio Ger Dijs

Terug naar het overzicht