Adverteren SKS Skûtsje Journaal

Een oplage van liefst 12.500 exemplaren

Beste ondernemer en skûtsjes liefhebber, Ook dit jaar zullen wij wederom ons uiterste best doen om van het skûtsjesilen een groot succes te maken.

Om te zorgen dat iedereen optimaal geïnformeerd is omtrent de veertiendaagse wedstrijdreeks, de schippers, de skûtsjes, de reglementen etc. geven wij als SKS volgens een goede traditie het Skûtsje Journaal uit.

Dit journaal wordt verspreid onder de donateurs en sponsors van de diverse eigenaren commissies en her en der in de provincie Fryslân en daarbuiten. Tijdens de zeilwedstrijden maken honderden belangstellenden gebruik van het Skûtsje Journaal, om standen bij te houden en of informatie te controleren.

Voor de duidelijkheid: het SKS Skûtsje Journaal is de enige officiële uitgave van de SKS. Het tijdschrift wordt gemaakt door Van der Let & Partners te Heerenveen.

Als SKS zijn wij zeer content betreffende de samenwerking met Van der Let & Partners en de uitstraling van het magazine. Het mag er zijn. Veel mensen bewaren het SKS Skûtsje Journaal, zo is gebleken.

Bewezen is ook dat het SKS Journaal een hoge toegevoegde commerciële waarde heeft. En hier kom ik bij u! Adverteren in ons magazine is niet alleen daarom interessant, maar via uw advertentie draagt u ook een steentje bij aan het optimaal kunnen promoten van het SKS Skûtsjesilen. Dit jaar wordt het gedrukt en verspreid in een oplage van liefst 12.500 exemplaren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te adverteren in het SKS Skûtsje Journaal? Neem dan contact op met Van der Let & Partners: 0513-654445

Van harte aanbevolen!

Met dank!

René Nagelhout
Voorzitter Sintrale Kommisje Skûtsjesilen