Hoe werkt het Skûtsjesilen

Bij het Skûtsjesilen gaat het vooral om de eindzege, de felbegeerde blauwe SKS-kampioenswimpel en natuurlijk het Zilveren Skûtsje plus de eer de beste van het jaar te zijn geweest.

SKS puntentelling

Bij het Skûtsjesilen gaat het vooral om de eindzege, de felbegeerde blauwe SKS-kampioenswimpel en natuurlijk het Zilveren Skûtsje plus de eer de beste van het jaar te zijn geweest.

Maar niet minder belangrijk zijn de elf dagelijkse wedstrijden, waar de schippers fraaie prijzen kunnen winnen. Het resultaat van de dag bepaalt hoeveel punten een deelnemend schip krijgt.

Aan het eind van de rit worden de punten opgeteld, de slechtste wedstrijd wordt er afgetrokken en vervolgens wordt het eindklassement opgemaakt volgens het principe ‘wie de minste punten heeft, wordt kampioen’.

Hoe steekt een en ander in elkaar?

De skûtsjes krijgen punten in volgorde van aankomst, waarbij nummer één ook een bonus krijgt. In plaats van één punt, wordt voor de winnaar 0,9 punten genoteerd. Nummer twee krijgt twee punten, nummer drie drie etc.

Niet finishen

Wie niet finisht, zonder dat er iets bijzonders aan de hand is, krijgt veertien punten.
Wie uitvalt door averij, krijgt evenveel punten als het aantal gestarte skûtsjes.
Wie uitvalt door averij, veroorzaakt door een ander, bijvoorbeeld door een aanvaring, waarbij het slachtoffer niet schuldig was, krijgt een gemiddeld aantal punten, dat wordt berekend door de andere wedstrijden bij elkaar op te tellen en te delen door dat aantal wedstrijden.

Niet starten

Kan niet gestart worden, doordat in de voorgaande wedstrijd is uitgevallen door averij, dan krijgt het skûtsje evenveel punten als het laatst aankomende skûtsje. Kan het skûtsje niet starten als gevolg van eerder opgelopen averij door schuld van een ander, dan krijgt het skûtsje evenveel punten als het laatst aankomende in die wedstrijd.

Overtredingen

Net als in iedere sport komen ook bij het skûtsjesilen overtredingen voor. In de zeilsport is het zo dat iedere deelnemer zijn eigen scheidsrechter is. Wie een overtreding constateert moet dat melden aan degene die in de fout gaat, zodat die zijn fout kan herstellen.

Daarnaast is het mogelijk een protest aan te zeggen aan de schipper die een overtreding begaat, dit wordt mondeling kenbaar gemaakt en door het plaatsen van een rode vlag. De protesterende schipper dient dan na de wedstrijd een protest in bij de jury. Wordt dit protest toegekend, dan krijgt de overtredende schipper 14 wedstrijdpunten toegekend.

Is een schipper het niet eens met de uitspraak van de jury dan kan hij in hoger beroep gaan. Het hoger beroep wordt behandeld door de Zeilraad.

Bij een aantal overtredingen kan de overtredende schipper direct schuld bekennen door middel van het hijsen van een groene vlag. Gaat de protesterende schipper hiermee akkoord, dan haalt deze ‘zijn’ rode vlag weg en krijgt de overtredende schipper 3 extra wedstrijdpunten bijgeschreven. Omdat er per wedstrijd een maximum van 14 wedstrijdpunten geldt worden dit als een schipper bijvoorbeeld op de 12 de plaats is geeindigd 2 extra punten.