SKS-ers geëerd

Een eerbetoon aan deze bijzondere mensen die de SKS vormgeven

Ontdek de namen van de SKS-ers die met trots, tradities en hun vaardigheden een belangrijke rol spelen binnen de SKS.

Erevoorzitters van de SKS

 • Gerben van Manen †
 • Anne de Groot †
 • Alex Brinksma †
 • Jack Cramer
 • Bouwe Westerdijk
 • Peter de Jong

Ereleden van de SKS

De dames:

 • Hilda Boesjes-Beljon

De heren:

 • Albert van Akker †
 • Douwe Amels †
 • Rein Bakker †
 • Pieter Jzn Brouwer
 • Tjitte Lzn Brouwer
 • Henk Doevendans
 • Joop Doevendans †
 • Douwe Franke †
 • Henk Frankema
 • Jetze van der Goot
 • Meindert de Groot †
 • Sytse Hobma †
 • Feike Jan Hoekstra †
 • Hattum Hoekstra †
 • Sjouke Jager
 • Bert de Jong †
 • Sybren de Jong †
 • Klaas Kingma †
 • Lodewijk Meeter †
 • Siete Meeter †
 • Ab van der Meulen
 • Jelle van de Meulen
 • Douwe Sieswerda †
 • Koos Schouwstra †
 • Anne Tjerkstra
 • Akko L. van der Veen †
 • Gerrit Verbeek †
 • Douwe Visser †
 • Douwe Jzn Visser
 • Leo Visser
 • Frits de Vries
 • Zweitse van der Wal †
 • Ulbe Jzn Zwaga

Leden van verdienste

De dames:

 • Trudy Hoekstra-van der Veen
 • Marijke Waalkens
 • Sippy Tigchelaar

De heren:

 • Germ Akkerman
 • Riemer Akkerman
 • Cees Amels Dzn
 • Durk Bakker
 • Beene Bles
 • Roel de Boer †
 • Pieter Boelsma
 • Klaas Boersma
 • Johannes Brantsma
 • Bert Broer
 • Pieter Brouwer Jzn
 • Pieter Brouwer Szn
 • Tjitte Brouwer Szn
 • Tjitte Brouwer Jzn †
 • Coen Busscher
 • Ate Dijkstra †
 • Ger Dijs †
 • Rob Dommerholt
 • Th. Drenth
 • Sake Eekma †
 • Gunnar Elstrodt †
 • Dick Feenstra
 • Jan Gelling †
 • Auke de Groot †
 • S.J. Henstra
 • Sjoerd Hobma
 • Feike Jan Hoekstra †
 • Gerben Hoekstra
 • Wiemer Hoekstra †
 • Fokke Hofstra †
 • Klaas Jansma
 • Durk de Jong
 • John Jorritsma
 • Lenze Kielstra
 • Jilling Kingma †
 • Jaap Kolijn †
 • Tsjitse Kramer
 • Sander Krikke
 • Sytse Krist †
 • Jaap Kuiper †
 • Siebe Kuipers †
 • Durk van der Leij †
 • Eelke Lok
 • Sjoerd Lok
 • Folkert van der Meer †
 • Sicco van der Meer
 • Eildert Meeter Lzn
 • Eildert Meeter Szn
 • Hans Meetsma
 • Keimpe van der Meulen †
 • Teake van der Meulen
 • Ype van der Meulen
 • Berend Mink
 • Joop Mink †
 • Johan Modderman †
 • Ed Nijpels
 • Wieger Otter
 • Siep Pasma †
 • Gerhard Pietersma
 • Epie van der Pol †
 • Peet Reitsma †
 • Cor Reijenga
 • Peke Ritsma
 • Albert Salverda
 • Cor Salverda †
 • J. Smit
 • Nico Spannenburg †
 • Foppe Stallmann
 • Siep van der Steeg †
 • Jouke Terra
 • Rients Tichelaar
 • Wander Toering
 • Auke van der Veen
 • Albert Visser †
 • Cees Visser
 • Harmen Visser
 • Jon Visser
 • Taeke Visser †
 • Steven Visser
 • Piet de Vreeze
 • Jacobus de Vries
 • Sjouke de Vries
 • Sjerp de Vries †
 • A. van der Wal
 • Fekke van der Wal
 • Jan Warringa
 • Dicky van der Werf †
 • Fedde van der Werf
 • Albert Wester
 • Homme Wester
 • Ernst Wester
 • Piebe Wester †
 • Bouwe Westerdijk
 • L.D. de Witte †
 • Gert Wolthuis
 • Fokke Wijkstra
 • Jeen Zwaga
 • Lammert Zwaga
 • Ale Zwerver