Rabobank

Vanaf 2008 officieel hoofdsponsor van het SKS Skûtsjesilen

De Friese Rabobanken namen in 2008 het officiële hoofdsponsorschap van de SKS over van Douwe Egberts. Tot en met 2016, dus inmiddels negen jaar, was Rabobank samen met Interpolis hoofdsponsor. Hetgeen resulteerde in drukbezochte relatiedagen tijdens de wedstrijdenreeks, maar ook in een uitermate succesvolle jaarlijkse Rabobank Interpolis Hurdsilerij.

Interpolis heeft aangegeven per 2017 het sponsorschap te beëindigen. De gezamenlijke Friese Rabobanken nemen daarop het hoofdsponsorschap over. Het contract loopt van 1 maart 2017 tot 1 maart 2022.

Een wedstrijdskûtsje in de vaart houden kost tienduizenden per jaar. De kosten van de organisatie zijn minstens zo hoog, ook al werkt iedereen pro deo en worden er nauwelijks onkosten gedeclareerd. Daarom zijn sponsors nodig om het unieke evenement in stand te houden.

Dat is feitelijk al zo sinds de vroege jaren zeventig, toen de skûtsjesilerij van een sfeervol schippersonderonsje tot een toeristisch evenement met een enorme uitstraling was uitgegroeid. Jarenlang waren toen de Friese Rabobanken bij de groei betrokken. Ze droegen in 1978 zeer royaal bij in de financiering van vernieuwde zeilen, die nodig waren omdat de grootte van de tuigages toen moest worden beperkt.

Bekend was de jarenlang gevoerde slogan: ‘De Friese Rabobanken, vierkant achter het skûtsjesilen’. De banken steunden toen trouwens ook andere Friese sporten, zoals het fierljeppen en hippische evenementen. Daar kwam in 1987 een eind aan.

Terug aan het front

Van 1988 tot en met 2007, twintig jaar lang dus, steunde Douwe Egberts (onderdeel van Sara Lee) het skûtsjesilen. In die tijd heeft de DE-directie het SKS-bestuur meermalen gesteund in haar strijd voor het behoud van originaliteit en traditie. Toen het na vorig jaar voor Douwe Egberts/Sara Lee genoeg was geweest, zijn beide partijen in de beste verhoudingen uit elkaar gegaan. Nu zijn de Friese Rabobanken dus terug aan het sponsorfront, samen met Interpolis.

De meeste Friese Rabobanken zijn al lang bij het skûtsjesilen betrokken via schepen in hun eigen werkgebied. Natuurlijk wordt bij alle banken in het Friese waterland het wel en wee van de eigen favorieten op de voet gevolgd. De directies en bedrijvenadviseurs weten ook hoe belangrijk watersport en toerisme voor de Friese economie, en dus voor hun klanten zijn. Voor die sectoren is het skûtsjesilen, vele jaren een nationaal toeristisch topevenement, een belangrijke troef.

Interpolis is een van oorsprong Noord-Brabantse verzekeringmaatschappij, die nu in het hele land actief is, onder meer via de Rabobanken. Al een reeks van jaren bezoeken mensen van Interpolis met hun relaties het skûtsjesilen. Earnewâld is al een aantal jaren één van hun vaste pleisterplaatsen. Ze zijn er helemaal enthousiast over.

Niet mee bemoeien

Een sponsor van de SKS moet enige bescheidenheid betrachten, want de unieke skûtsjesfeer verdraagt geen commerciële rimram met schreeuwerige bedrijfsvlaggen of logo’s in zeilen. Dat is bij de SKS ook zo in de reglementen vastgelegd. Het is zelfs verboden om bij de wedstrijden grote sponsorvlaggen op de volgschepen te plaatsen. Toch gaat het bij deze sponsoring om een voor de SKS belangrijk bedrag, waarmee allerlei organisatorische zaken en ‘omballingen’ worden gedekt. Bovendien draagt de sponsor royaal bij in de publiciteit rond het skûtsjesilen, bijvoorbeeld via advertenties.

Douwe Egberts voelde zich helemaal thuis in de rol die voor de SKS-sponsor is weggelegd. Voor de Friese Rabobanken geldt hetzelfde. Je niet met de organisatie bemoeien en niet te nadrukkelijk aanwezig zijn, is het uitgangspunt waarover SKS-bestuur en sponsor het roerend eens zijn. Wel willen de Rabobanken hun leden en relaties meer bij de skûtsjesport betrekken.

De Friese Rabobanken bezoeken komend seizoen met relaties de wedstrijden tijdens de kampioenscompetitie. Zo doen ze dat bij de Tour de France ook en het blijkt een succesformule. De belangstelling voor het skûtsjesilen krijgt een extra impuls. En dat is, zo is al veelvuldig gebleken, weer gunstig voor alle eigenaren- en wedstrijdcommissies, die af en toe een donatie kunnen gebruiken en via deze ontmoetingen in contact komen met mensen uit het bedrijfsleven.

Zilveren skûtsje

Een leuk onderdeel van de overeenkomst tussen SKS en sponsor is dat het ‘Sulveren Skûtsje’ als traditionele ereprijs nieuw leven wordt ingeblazen. Het laatste exemplaar staat bij het Fries Scheepvaartmuseum. Het heeft nog de vorm van oude skûtsjes uit de tijd van vóór de grote verlengingsslag, waarin vrijwel alle schepen zijn uitvergroot tot 19,50 meter tussen de stevens. Ook het zilveren skûtsje zal daarom speciaal voor herleving van deze ereprijstraditie worden verlengd.

Een bijzondere dag voor de sponsor en de SKS is de speciale wedstrijd voor relaties, waaraan alle schepen deelnemen. De Rabo Interpolis Hurdsilerij vond in 2019 plaats op vrijdag 14 juni. Bekijk het verslag.