Van der Let & Partners

De kracht van ambitie!

Van der Let & Partners is een veelzijdig mediabedrijf. De strategische en crossmediale manier van werken in combinatie met creativiteit in uitingen en oplossingen zorgt ervoor dat Van der Let een interessante sparringpartner is die naast lokale vooral nationale bedrijven en organisaties ondersteunt in hun bedrijfsdoelstellingen.

Het Heerenveense bedrijf hecht veel waarde aan de Friese cultuur. Directeur Simon van der Let: ‘Waar mogelijk proberen we onze bijdrage te leveren. Dat is dan ook opgenomen in onze bedrijfsmissie maar ook concreet in bijvoorbeeld een uitgave als Friesland Post en de betrokkenheid bij diverse initiatieven binnen onze provincie.’

Reeds vele jaren is Van der Let & Partners betrokken bij de SKS. De samenwerking begon met de uitgave van het Skûtsje Journaal, het creëren van het SKS logo en in een later stadium de ontwikkeling van de website en de iPhone en Android App.

De samenwerking met de SKS heeft nu tevens vorm gekregen in een sponsorovereenkomst. Simon van der Let: ‘Van de sporten die onze provincie kent, die een onderdeel vormen van de Friese cultuur, is het SKS skûtsjesilen één van de meest authentieke. En dat heeft allemaal te maken met de manier waarop de besturen in het verleden en het huidige bestuur bezig zijn geweest met het bewaken van de tradities die bij het SKS skûtsjesilen horen. De SKS is een organisatie die de waarde van authenticiteit goed inschat en met moderne middelen versterkt. Vanzelfsprekend dat wij aan deze organisatie en het evenement graag onze ondersteuning verlenen.’