Sintrale Kommisje Skûtsjesilen
 
Klassement 2019
1) Doarp Grou - Grou 36.7
2) Gerben van... 38.8
3) Lemster Skûtsje... 43.7
4) Eildert Sietez... 45.8
5) It Doarp Huzum... 52
Bekijk hele klassement

SKS Vleugelklassement

Voor elke eerste, tweede of derde plaats die een schipper in een officiële SKS-wedstrijd heeft behaald, krijgt hij resp. 3, 2 of 1 punt(en). (De namen van de schippers die momenteel nog actief zijn in de skûtsjevloot, zijn in een afwijkende opmaak weergegeven). Daaruit rolt het onderstaande vleugelklassement.

Vleugelklassement tot en met de SKS kampioenschappen van 2019
Nr. Naam Eerste Tweede Derde Totaal
1 Ulbe Zwaga sr. 79 55 33 380
2 Lodewijk Meeter sr. 62 60 51 357
3 Douwe Jzn. Visser 62 35 43 299
4 Klaas van der Meulen sr. 39 34 39 224
5 Tjitte Lzn Brouwer 50 24 15 213
6 Jan van Akker 22 33 46 178
7 Douwe Azn. Visser (Grou) 32 28 17 169
8 Siete Meeter sr. 23 25 25 144
9 Jelle Reijenga 25 24 16 139
10 Tjitte Szn Brouwer 26 18 21 135
11 Berend Jzn. Mink 22 19 25 129
12 Anne Tjerkstra 20 21 19 121
13 Pieter Szn Brouwer 19 22 18 119
14 Siep van Terwisga 19 15 12 99
15 Berend Mink sr 20 8 22 98
16 Rienk Uzn Zwaga 9 25 21 98
17 Jeen Uzn Zwaga 19 13 13 96
18 Aldert Hoekstra sr 8 26 16 92
19 Ale Zwerver 16 18 6 90
20 Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) 14 15 11 83
21 Ulbe Rienksz. Zwaga 17 9 11 80
22 Dirk Jan Reijenga 10 19 9 77
23 Gerhard Pietersma (Earnewâld) 11 14 12 73
24 Douwe Tjerkstra 13 9 12 69
25 Joop Bzn Mink 8 14 16 68
26 Teake Kzn v.d. Meulen 6 18 10 64
27 Sietse Hobma 5 17 11 60
28 Eldert Szn Meeter 5 13 12 53
29 Lammert Uzn Zwaga 12 4 8 52
30 Albert Jzn. Visser (Lemmer) 6 10 13 51
31 Rintje Ritsma 6 11 9 49
32 Tjitte Jzn Brouwer sr 6 12 6 48
33 Keimpe Kzn v.d. Meulen 7 4 15 44
34 Meindert de Groot 6 6 11 41
35 Jitze Grondsma 9 4 5 40
36 Jan Sytema 6 9 3 39
37 Johannes Hzn. Meeter (Huzum) 3 7 16 39
38 Piter Jzn Brouwer 5 4 10 33
39 Allard Syperda 5 4 9 32
40 Wouter Pietersma 2 6 10 28
41 Sytze Brouwer (Heerenveen) 6 3 2 26
42 Lucas Foekema 6 3 1 25
43 Ale Pietersma 1 8 5 24
44 Ype van der Meulen 2 5 7 23
45 Auke de Groot (Súdwesthoek) 3 1 10 21
46 Douwe Visser sr 3 4 2 19
47 Sietse Tzn Brouwer 2 4 5 19
48 Hattum Azn Hoekstra 2 3 6 18
49 Jan van Terwisga 2 3 3 15
50 Jan Tzn Brouwer 1 3 6 15
51 Jeroen Pietersma (Drachten) 3 2 1 14
52 Bouke de Vries 2 2 4 14
53 Hylke de Vries 2 2 3 13
54 Willem Lzn Brouwer 1 3 4 13
55 Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) 3 0 3 12
56 Eldert Lzn Meeter 2 2 2 12
57 Teake Lzn Brouwer 2 1 4 12
58 Klaas Westerdijk (d'Halve Maen) 1 3 3 12
59 Tjalling van der Veen 1 1 7 12
60 Jitze Mink 3 0 1 10
61 Bernardus Tjerkstra 1 3 1 10
62 Teake Klaas van der Meulen (Woudsend) 0 4 2 10
63 Durk Blom 1 2 2 9
64 Peter Syperda 0 2 5 9
65 Evert van der Pol 2 1 0 8
66 Kees Haarsma 1 2 0 7
67 Piet de Vreeze 1 2 0 7
68 Lodewijk Meeter 0 3 1 7
69 Peke Ritsma 1 1 0 5
70 Tjitte Jzn Brouwer jr 1 1 0 5
71 Lucas Kool 1 0 2 5
72 Jaap Lzn. Zwaga (Langweer) 0 2 1 5
73 Alco Reijenga 1 0 1 4
74 Anne Hzn Hoekstra 0 2 0 4
75 Jappie Meeter 0 2 0 4
76 Siete Ezn. Meeter 0 0 1 4
77 Lodewijk Hzn. Meeter 1 0 0 3
78 Willem Tjerkstra 1 0 0 3
79 Sipke Tjerkstra 0 1 1 3
80 Ulbe Brandsma 0 1 1 3
81 Albert Visser sr. 0 0 3 3
82 Durk de Jong 0 1 0 2
83 Jappie Dzn. Visser (Sneek) 0 1 0 2
84 Wiemer Azn Hoekstra 0 1 0 2
85 Ale Zwerver sr 0 0 2 2
86 Chris Brouwer 0 0 1 1
87 Cor Salverda 0 0 1 1
88 Egbert Remery 0 0 1 1
89 Homme Wester 0 0 1 1
90 Klaas Visser 0 0 1 1
91 Rinus de Jong (Joure) 0 0 1 1

Deel deze pagina

Hoofdsponsor
Co-sponsors
Mediapartner
Rondvaarten
Piet Paulusma