Ale Zwerver Lid van Verdienste

 LEMMER 13 oktober – In besloten kring is afgelopen zaterdag afscheid genomen van schipper en bemanning van het Lemster skûtsje. Voor alle bemanningsleden, alsmede twee vertrekkende bestuursleden (Jan Brugge en Jelle de Jong), was er een fraaie oorkonde en een skûtsje in tin als blijvende herinnering aan een prachtige, veelbewogen periode op het skûtsje van Lemmer. Schipper Ale Zwerver ontving als blijk van waardering een weerglas met inscriptie.  Bovendien werd de schipper door de voorzitter van de SKS, Bouwe Westerdijk, benoemd tot lid van verdienste van de SKS.

Ale Zwerver krijgt speld van Bouwe Westerdijk
Ale Zwerver krijgt de gouden speld behorende bij de titel Lid van Verdienste SKS opgespeld door SKS voorzitter Bouwe Westerdijk.

“We kennen allemaal het begrip paardenfluisteraar “,  zei Westerdijk in zijn toespraak, “ik zou Ale willen omschrijven als de Skûtsje Fluisteraar.”  Afkomstig uit een echte Friese skûtsjesfamilie, gehuwd met Eke Brouwer, die eveneens stamt uit een aloud skûtsjegeslacht, heeft Ale zijn schipper-zijn altijd gezien en gevoeld als aan logische stap, binnen een Friese- en familietraditie.
Met Ale neemt een schipper van de oude stempel afscheid. Een schipper die binnen de vloot alom wordt gewaardeerd. Zwerver zette zich als bemanningslid en schipper de afgelopen dertig jaar in voor het skûtsjesilen én het behouden van de traditie.
Zwerver was duidelijk geroerd, toen hem het fraaie ereteken van de SKS door Bouwe Westerdijk werd opgespeld. De man van weinig woorden drukte in een korte toespraak het SKS-bestuur op het hart zaken die te maken hebben met die traditie vast te leggen om ze zo te kunnen behouden voor het nageslacht.
Voorafgaand aan het officiële deel sprak Ale Zwerver enkele woorden tot zijn bemanning. Hij dankte hen voor hun inzet. Als blijk van erkentelijkheid overhandigde hij iedereen een eigenhandig  gegraveerde herinneringsspiegel. Siene de Vries sprak een woordje namens de bemanning waarvan een deel heeft besloten definitief te stoppen en een deel hoopt te worden gevraagd door de nieuwe schipper van het Lemster skûtsje of gaat varen aan boord van een van de andere schepen in de SKS-vloot.
De nieuwe schipper is nog niet bekend. De nieuwe voorzitter van de Stichting Lemster Skûtsje, Bouke Kuipers die het stokje van Jan Brugge overnam, zei toe dat zijn bestuur zijn uiterste best doet om een en ander voor het eind van het jaar rond te hebben. Kuipers is afkomstig uit een Lemster familie met een historie op skûtsje gebied. Zijn vader, wijlen Siebe Kuipers, zat al in het bestuur van Lemmer. 
Samen met Jan Brugge verlaat ook Jelle de Jong het Lemster bestuur. Hij zal worden opgevolgd door Rein van den Berg. Verder werd Akkie Bootsma voorgesteld als toekomstig opvolgster van bestuurslid Hilda Boesjes-Beljon.
De fijne sfeer en het gevoel één grote familie te zijn waren er gedurende de gehele middag  en avond. De ploeg, die veel lief en leed met elkaar deelde, realiseerde zich dat de SKS wedstrijden van 2008 de laatste waren in de oude samenstelling.
De Friese Hoekrace van begin oktober had het afsluitende zeilspektakel moeten worden, echter de weersomstandigheden bepaalden anders. Vandaar dat de nieuwe voorzitter aanbood dat de complete oude ploeg in de zomer van 2009 het skûtsje nog een dag ter beschikking krijgt. Ale Zwerver, Jacob Zwerver, Jan Zwerver, Siene de Vries, Jan Brouwer, Fimme Brouwer,  Jan Apperloo, Simon Apperloo, Sjoerd van der Wal, Cor Schotanus, Johan Postma, Lieuwe Bergstra en Piet Kortstra toonden zich zeer verguld met deze geste.Bemanning Lemster skûtsje
De afscheidnemende bemannings- en bestuursleden ontvingen een skûtsje in tin en een oorkonde.