Ate Dijkstra overleden

Met het overlijden van Ate Dijkstra (88 jaar), op 10 augustus jl., verliest de SKS en in het bijzonder de Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje een trouwe skûtsjefan, boeiende verhalenverteller én betrokken vrijwilliger.

Sinds de oprichting in 1968 was Ate Dijkstra betrokken bij ‘It Doarp Huzum’, eerst als bemanningslid en later als lid van de VUT-ploeg. Maar ook lang daarvoor, vanaf 1957, zeilde hij al bij Lodewijk Meeter aan boord van zijn skûtsje. Na het actief zeilen bleef Ate Dijkstra altijd betrokken bij het skûtsjesilen. In zijn rol als wimpelverkoper wist hij jaar na jaar vele booteigenaren al vroeg in het seizoen tijdens Boot Holland of later in de Prinsentuin, over te halen een skûtsjewimpel aan te schaffen.

Ook tijdens de SKS wedstrijden was hij, herkenbaar aan zijn blauwe schipperstrui met de letters ‘LM’, op locatie aanwezig om wimpels te verkopen. Niemand verkocht meer SKS-wimpels dan Ate Dijkstra, waarmee hij tot het laatst aan toe een bijdrage aan de traditie van het skûtsjesilen wist te leveren.

Zijn laatste vaart, op eigen schip, vond plaats op 14 augustus jl. Naaste woonbootbewoners aan de Emmakade in Leeuwarden, waar hij op z’n schip woonde, hadden de vlag halfstok. Familie, vrienden en belangstellenden brachten, met inachtneming van de anderhalve meter, een indrukwekkende laatste groet aan Ate Dijkstra.

Dankbaar voor zijn onuitputtelijke inzet voor het SKS skûtsjesilen, wensen wij familie en naasten veel sterkte en kracht toe met dit grote verlies.

Ate Dijkstra (archief 2017)

Ate Dijkstra (archief 2017)

 

Foto: Martin de Jong