Coronamaatregelen en zeilseizoen SKS

Tijdens de persconferentie van minister-president Rutte op 31 maart jl. werd duidelijk dat de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus in ieder geval worden verlengd t/m dinsdag 28 april a.s. Voor evenementen geldt echter nog steeds de datum van 1 juni a.s.

Deze maatregel heeft daardoor ook gevolgen voor onze wedstrijden in het voorseizoen; de sprintwedstrijden van 9 mei a.s. waren al afgelast maar ook de Rabobank en de Rotary hebben besloten om respectievelijk de Rabo Hurdsilerij (12 juni) en de Skûtsje Undernimmersdei (19 juni) dit jaar niet door te laten gaan.

Verder heeft het SKS-bestuur besloten om de jubileumactiviteiten rondom de jubileumwedstrijd van 4 juli te schrappen en zal de opening op 4 juni van de expositie rondom het 75-jarig jubileum van de SKS in het Fries Scheepvaart Museum een sober karakter hebben.

Wij gaan er nog steeds vanuit dat het SKS kampioenschap 2020 doorgaat en stellen derhalve ook voor om de data van 12 en 19 juni en 4 juli te handhaven op de zeilkalender, maar dan deze dagen te gebruiken voor oefenwedstrijden aangezien het seizoen nu wel steeds korter wordt.

Mochten de omstandigheden reden geven het SKS kampioenschap 2020 af te gelasten dan zal dit uiterlijk 2 juni bekend worden gemaakt.

Indien er zich tussentijds nog ontwikkelingen voordoen wordt dat op onze website bekendgemaakt.