Eeuwfeest Grouster skûtsje in stijl gevierd

Eeuwfeest Grouster skûtsje in stijl gevierd

Grou- Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus 2009 werd in Grou stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van het kampioensskûtsje “It Doarp Grou”.  Stralend middelpunt was het skûtsje zelf, dat keurig verzorgd lag afgemeerd bij restaurant De Vrijheid aan de Seinpolle.

Met op de achtergrond de kerktoren en contouren van het dorp Grou genoten belangstellenden van de eeuwfeestvoorstelling op en rond het skûtsje vanuit de tuin van De Vrijheid.  Na de opening door voorzitter Jan Feike Hoeksta werden optredens verzorgd door het Grouster muziekcorps Apollo, Frieslands troubadour Piter Wilkens en een onnavolgbare Klaas Jansma die het kampioenschap van het skûtsje van Grou in 2009 naadloos wist de koppelen aan de stijging van de koersen op de beurs. Het werden twee onvergetelijke avonden.

Klaas Jansma in Grou