Geslaagde Skûtsjes Ûndernimmers Dei 2016

Op vrijdag 17 juni organiseerde de Rotaryclub Sneek-Zuidwesthoek de jaarlijkse Skûtsjes Ûndernimmers Dei. Het werd wederom een geslaagde dag voor ondernemers en hun relaties. De bedrijventeams zeilden ’s ochtends één wedstrijd en na de lunch volgden nog twee wedstrijden aan boord van een ander skûtsje. De gasten vermaakten zich prima op het water, waar naast een noordwestenwind – kracht 2 tot 3 – ook de zon zich regelmatig liet zien.

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland op het Grouster skûtsje

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland op het Grouster skûtsje

Uiteraard werd na deze sportieve inspanning weer volop nagepraat met een hapje en een drankje tijdens de prijsuitreiking op het Starteiland. Team Caparis bleek dagwinnaar bij de bedrijven en het Jouster skûtsje pakte met een 3e, 1e en 3e plaats de winst bij de skûtsjes.

Earnewâld (links) zeilt ruim op kop; Joure in de achtervolging naar plek 3

Earnewâld (links) zeilt ruim op kop; Joure in de achtervolging naar plek 3

De prijswinnaars van de Skûtsjes Ûndernimmersdei 2016

De prijswinnaars van de Skûtsjes Ûndernimmersdei 2016

De Rotaryclub Sneek-Zuidwesthoek ontvangt regelmatig aanvragen om maatschappelijk relevante activiteiten te ondersteunen. De aanvragen worden beoordeeld in een commissie die voorstellen doet aan de club. Projecten die betrekking hebben op jeugd, en vooral als er sprake is van achterstanden of beperkingen, scoren hoog. 

De afgelopen periode heeft de Rotaryclub de volgende projecten ondersteund:

 • Biblionef: boeken voor kinderen in Zuid Afrika (ca 30k!) 
 • Wakibi: microkredieten. (Met 1 boot helpen we 4 ondernemers)
 • Shelterbox: doordacht noodsysteem voor crisisgebieden 
 • Ramon scoort tegen kanker: klein initiatief om families van kinderen met kanker te helpen 
 • Vlielandkamp: Rotarykamp voor kinderen uit kansarme gezinnen 
 • It Sailhûs:  zeilen voor gehandicapten 
 • Quin: ondersteuning van een jongen, waar de welzijnssystemen tekort schieten 
 • Jeugd Cultuurfonds Friesland (kinderen de gelegenheid geven om met cultuur in aanraking te komen) 
 • Stichting Present Friesland (éénmalige hulp voor achterstandssituaties) 
 • Uurwerk Lemstertoren 
 • Novinka (noordelijke vereniging invalidekampen)

Met de opbrengst van deze Skûtsjes Ûndernimmers Dei hoopt de Rotaryclub weer mooie projecten te kunnen ondersteunen.

Einduitslag Skûtsjes Ûndernimmers Dei 2016 

 1. Caparis
 2. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
 3. Achmea
 4. Lymac
 5. NS I
 6. Antea Group Nederland
 7. Rollecate
 8. Nederlands Octrooibureau
 9. Invernes
 10. NS II
 11. Drukkerij De Vries
 12. Súdwest-Fryslân

 

Foto’s: Martin de Jong