Jubileumboek Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje wordt het boek ‘Meeter na Meeter’ uitgegeven. 

Jubileumboek 'Meeter na Meeter'

Wie ‘skûtsjesilen’ zegt, noemt ook al snel de naam Meeter. Of het nu van Akkrum is of van Huzum, zowel Siete als Lodewijk Meeter hebben allebei bijgedragen aan de instandhouding van een Friese folklore met inmiddels nationale allure. Lodewijk kocht in 1947 als eerste particuliere eigenaar een skûtsje niet voor de vracht, maar waar naast het wedstrijdzeilen alleen op gewoond en gewerkt kon worden. Met dit skûtsje de ‘Noord Friesland’ voer hij tot 1958 bij de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen als particulier. Er volgde een periode van tien jaar dat Lodewijk niet meer de regie over zijn eigen skûtsje had. Eigenarencommissies kregen het voor het zeggen. Eerst de Friese Aannemerssociëteit en vervolgens Langweer. Siete die altijd aan boord van zijn broer Lodewijk aan de fok had gezeild, schaftte in 1961 een eigen schip aan. Ook Lodewijk kreeg in 1968 met de komst van een Vriendenclub uit Huizum weer de gelegenheid om met een eigen skûtsje uit te komen in de SKS. 

De uit het bedrijfsleven en familie- en kennissenkring stammende Vriendenclub kreeg een officieel tintje door de oprichting van de ‘Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje’. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 2018 is door bemanningslid en ‘skûtsjehistoricus’/-documentalist van de Stichting Foar de Neiteam Frits J. Jansen een jubileumboek geschreven in samenwerking met oud schipper Eildert Lzn Meeter. 

In ‘Meeter na Meeter, 50 jaar Stichting Vriendenclub Huzumer Skûtsje’ is de aanloop tot en de oprichting en het verdere verloop van de Stichting beschreven. Vanaf de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de SKS worden de belevenissen van Lodewijk Meeter beschreven. Ook de vindingrijkheid bij het aanpassen van het wedstrijdschip, waarbij veel bedacht en als eerste toegepast werd. Of het nu geoorloofd was of niet. Hoe was en is de opvolging geregeld van het schipperschap? De betrokkenheid van de bemanningen, de ontwikkelingen van het skûtsjesilen, de Stichting en de betrokken mensen worden uitvoerig verwoord. Natuurlijk worden de beide skûtsjes die voor de Stichting hebben gezeild, het eerste ‘it Doarp Huzum’ (huidige ‘Sinnekening’) en het tweede ‘it Doarp Huzum’ (de voormalige ‘Sûn en Wol’), belicht. Uit alles blijkt dan ook dat deze familie en Stichting onlosmakelijk verbonden is met de Friese cultuurdrager, het skûtsjesilen. E.e.a. rijkelijk geïllustreerd uit vele familiearchieven. 

Het jubileumboek is te bestellen in de webshop op de website van het Huzumer skûtsje: www.itdoarphuzum.nl