Meting SKS skûtsjes (juni 2019)

Vanaf dinsdag 11 juni a.s. worden alle 14 skûtsjes van de SKS gemeten, gewogen en ingescand. De aldus verkregen gegevens bieden de deskundigen handvaten voor het mogelijk perfectioneren van de huidige zeilformule.

Een zeilformule is nodig om de verschillen in de 14 unieke skûtsjerompen te compenseren door ze minder of meer zeiloppervlak te geven.

Voor 2016 werd het zeiloppervlak bepaald door een computerprogramma. In 2016 is de Formule 2016 ingevoerd. Dit voldeed aan de uitgangspunten die de leden van de SKS hebben bepaald om een begrijpelijke simpele methode om het zeiloppervlak te bepalen. Een evaluatie van de formule bracht aan het licht dat de formule mogelijk te verbeteren is. Randvoorwaarde is dat de voor de formule te gebruiken invoergegevens zuiver en actueel moeten zijn.

Dit is de reden dat de skûtsjes de komende weken op de weegschaal gaan en zorgvuldig zullen worden ingescand bij Scheepswerf Ten Woude in IJlst. De scans worden uitgevoerd door Brandsma Digitaal Meten (BDM) en Lido2D3D uit Bolsward.

Vanaf dinsdag 11 juni worden de metingen in sessies van twee dagen, verdeeld over drie weken, uitgevoerd. Op 26 juni zijn de metingen klaar en kunnen de specialisten aan de slag.

Het komend kampioenschap zeilt de SKS vloot nog gewoon onder de Formule 2016.