Nijpels lid van verdienste SKS

Grou 11 juli 2008 – Oud-commissaris van de Koningin in Fryslân, Ed Nijpels, is bij de opening van het seizoen 2008 in de tent in het centrum van Grou benoemd tot lid van verdienste van de SKS. Voorzitter Bouwe Westerdijk, die zijn maidenspeech hield, noemde de heer Nijpels een ambassadeur voor deze specifieke Fryske sport. Dankzij Nijpels is de band tussen de SKS en de provincie alleen maar sterker geworden.

Nadat Nijpels de speld op de revers had gekregen, zongen alle aanwezigen het Frysk Folksliet (foto). In zijn openingswoord meldde voorzitter Jan Feike Hoekstra van de Grouster commissie dat een avond eerder afscheid was genomen van Feike Jan Hoekstra, die 50 jaar deel had uitgemaakt van de plaatselijke organisatie.

Traditioneel werd na de toespraak van burgemeester Schadd van Boarnsterhim (bijna volledig in het Fries) en na een kort woordje van VSB-voorzitter Jon Visser (“Jongens, meit mekoar in bytsje” en “foar it earst is foar de skûtsjefloat alles gratis, de brêgen en it lizzen”), volgde de loting voor de wedstrijden op de Veenhoop en Earnewâld. Hoe die is uitgevallen, kan op de staande foto worden bestudeerd.