Opening SKS kampioenschap 2019

De traditionele opening vond ook dit jaar weer plaats in de feesttent op het Halbertsmaplein in Grou. Voorzitter Jan Feike Hoekstra van de Skûtsje Kommisje Grou (SKG) heette alle aanwezigen welkom en beloofde de toespraken in verband met de warmte kort te houden.

SKG voorzitter Jan Feike Hoekstra

SKG voorzitter Jan Feike Hoekstra

Wethouder Friso Douwstra van de gemeente Leeuwarden toonde zich verheugd met drie gemeentelijke skûtsjes in de strijd om het kampioenschap. Uiteraard wenste hij iedereen veel plezier en succes en konden alle schippers en bemanningen na afloop van deze openingsavond weer rekenen op de traditionele schaal met haring.

Wethouder Friso Douwstra

Wethouder Friso Douwstra

SKS voorzitter René Nagelhout

SKS voorzitter René Nagelhout

SKS voorzitter René Nagelhout blikte kort vooruit op het komende kampioenschap. “Alles is er door de skûtsjes aan gedaan om de komende twee weken te kunnen winnen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Als het fundament goed staat, wie weet waartoe dat kan leiden. Het SKS bestuur gunt iedereen die hoogste eer en ziet dat het skûtsjesilen leeft!” Hoofdsponsor Friese Rabobanken en co-sponsoren Van der Let & Partners, Heineken, Poiesz Supermarkten, ABD Renault en Omroep MAX werden bedankt voor hun steun. “Ik wens ons allemaal een machtig mooi kampioenschap toe”, besloot de SKS voorzitter zijn toespraak.

Opening SKS kampioenschap 2019

Muzikanten spelen het Frysk Folksliet

Muzikanten spelen het Frysk Folksliet

Na een korte drinkpauze was het tijd voor het Frysk Folksliet, waarna de veertien schippers naar voren kwamen voor de jaarlijkse loting voor de walstarts bij De Veenhoop en Earnewâld. Uit de pet van wijlen Fokke Wijkstra trokken de schippers om de beurt een lot en bepaalde daarmee de startvolgorde. 

Jappie Dzn. Visser trekt nummer 4 namens Sneek

Jappie Dzn. Visser trekt nummer 4 namens Sneek

Nummer 11 voor Auke de Groot van het skûtsje Súdwesthoek (Stavoren)

Nummer 11 voor Auke de Groot van het skûtsje Súdwesthoek (Stavoren)

Teake Klaas van der Meulen (Woudsend) heeft nummer 5 te pakken

Teake Klaas van der Meulen (Woudsend) heeft nummer 5 te pakken

De volledige volgorde ziet er als volgt uit: 

De Veenhoop | 29 juli

1. Lemmer

2. Joure

3. Leeuwarden

4. Sneek

5. Woudsend

6. Langweer

7. Heerenveen

8. Akkrum

9. Earnewâld

10. D’Halve Maen

11. Stavoren

12. Grou

13. Drachten

14. Huizum

Earnewâld | 30 juli

1. Huizum

2. Drachten

3. Grou

4. Stavoren

5. D’Halve Maen

6. Earnewâld

7. Akkrum

8. Heerenveen

9. Langweer

10. Woudsend

11. Sneek

12. Leeuwarden

13. Joure

14. Lemmer

Sylkeninginne Janne Heida samen met haar hofdame Fenna Jansen naast de startvolgordes

Sylkeninginne Janne Heida samen met haar hofdame Fenna Jansen naast de startvolgordes 

 

Foto boven: Schipper Albert Jzn. Visser trekt startnummer 1 voor De Veenhoop namens het Lemster skûtsje

[Foto’s: Martin de Jong]