Oudste zilveren skûtsje geschonken aan Fries Scheepvaart Museum

Onlangs is het oudste zilveren skûtsje door de familie Salverda uit Stavoren geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Het is in 1946 gemaakt in de zilverstad Schoonhoven voor de skûtsjecommissie van Sneek. In die tijd was het de meest kostbare wisselprijs, die als dagprijs bij het skûtsjesilen werd uitgereikt bij de wedstrijden van de SKS.

In 1948 was Cor Salverda – wiens skûtsje werd geschipperd door zijn zwager Klaas van der Meulen – voor het derde jaar op rij de winnaar van de wedstrijd in Sneek en werd daarmee de definitieve eigenaar van het zilveren skûtsje. Bij haar kinderen had de weduwe van Cor Salverda de wens geuit om het zilveren skûtsje na haar overlijden over te dragen aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

En zo is het gebeurd. De kinderen van Cor en Nellie Salverda hebben het model geschonken aan het Sneker scheepvaartmuseum.

Kinderen van Cor Salverda en Klaas van der Meulen bij de overhandiging van het zilveren skûtsje

Kinderen van Cor Salverda en Klaas van der Meulen bij de overhandiging van het zilveren skûtsje

Albert Salverda tekent namens het gezin Salverda de schenkingsovereenkomst

Albert Salverda tekent namens het gezin Salverda de schenkingsovereenkomst

[Foto’s: FSM | Freerk Bokma]

Het skûtsje zal eerst worden gerestaureerd, want er zijn in de loop der jaren tijdens poetsbeurten wel wat zilveren touwtjes losgeraakt. Daarna krijgt het skûtsje een ereplaats in het museum, om te beginnen in de zomertentoonstelling over het 75 jarig bestaan van de SKS.

[Bron: Persbericht Fries Scheepvaart Museum]