Pieta Modderman overleden

Op 8 mei 2010 overleed Pieta Modderman. Alhoewel ze ernstig ziek was kwam haar overlijden toch nog op een onverwacht moment. Pieta was één van de stille krachten binnen de SKS organisatie. Gedurende een lange reeks van jaren ontving ze op de persboot samen met haar man Johan namens de SKS de media  tijdens de veertiendaagse wedstrijdenreeks. Daarnaast is ze ook een aantal jaren gastvrouw geweest op de toenmalige SKS gastenboot. 

Verder assisteerde ze Johan met het verrichten van verschillende hand- en spandiensten voor de SKS (rondbrengen van de skûtsjesjournaals bij diverse adressen in de provincie en de wimpelcommissie).

Wij wensen Johan, familie en vrienden alle sterkte bij dit verlies. Als SKS verliezen we in haar een betrokken en enthousiaste vrijwilliger.

 

Pieta Modderman in memoriam