Sintrale Kommisje Skûtsjesilen gaat voor de kansen die er wel zijn

“Wy steane op foar Fryslân en ús minsken“

Het coronavirus is een niet te onderschatten en onberekenbare vijand. Premier Rutte gaf op dinsdag 21 april jl. duidelijkheid hoe hiermee om te gaan. Het was helder:  het kampioenschap van de SKS kan voor het eerst in het 75-jarig bestaan van de vereniging niet doorgaan. Dit is een hard gelag voor een ieder die zich inzet voor onze vereniging maar zoals onze minister-president al aangaf; een te snelle versoepeling van de maatregelen vergroot de kans op een tweede uitbraak van het coronavirus met een nog grotere impact tot gevolg. Hiervoor hebben wij groot respect. Maar dat betekent niet dat onze taak er voor dit jaar op zit, aldus het bestuur van de SKS: “De SKS hat yn har 75-jierig bestean hege baren nommen, dit wurdt  miskien wol de heechste!” Juist nu ervaart het bestuur van de SKS de rol van het Skûtsjesilen als cultureel erfgoed, als een passie die generaties lang de aard en het karakter van de Friese schippers heeft uitgedragen. Met deze mentaliteit gaan wij de strijd aan. Het virus kunnen wij niet bestrijden, maar wij kunnen wel een fundament bieden om door te gaan. Wij gaan nu voor wat wel kan!

Vanuit de vereniging worden plannen opgehaald om het Skûtsjesilen coronaproof toch bij de mensen de brengen. Met als hoogste doel: houvast te blijven bieden met onze cultuursport die er al 75 jaar is en die blijft! 

Met Omroep Max en Omrop Fryslân werd eerder al afgesproken dat, bij niet doorgaan van de wedstrijdreeks,  met beelden uit het archief en actuele interviews deze zomer 75-jaar SKS sowieso via de televisie bij de mensen gaat komen.

Daarnaast wordt een expositie in het kader van 75-jaar SKS gemaakt in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek . Deze loopt, onder voorbehoud van de geldende RIVM regels, van 5 juni tot en met 22 augustus. Uitgever en sponsor Van de Let & Partners blijft actief met de uitgave van het SKS jubileumboek. Daarnaast wordt het jaarlijks uitgegeven Skûtsjesjournaal dit jaar iets later maar wel degelijk uitgeven.  Het SKS-Skûtsjesjournaal 2020 zal een uniek historisch document worden.  

Verder zal, zoals het nu lijkt,  rond half september van dit jaar, iets bijzonders opgetuigd worden in het kader van driekwart eeuw SKS.  Alles wat wordt bedacht zal zijn met inachtneming van de op dat moment geldende regels van het RIVM.

Voorzitter Rene Nagelhout: “Onze vereniging heeft bewezen heel veel overlevingsdrang en creativiteit in huis te hebben. Het SKS bestuur doet een beroep op deze creativiteit omdat passie en hoop heel dicht bij elkaar liggen. Maar bovenal omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor het welzijn van iedereen die het SKS Skûtsjesilen een warm hart toedraagt.”