SKS had goed jaar

 

Woudsend 14 maart 2009 – De SKS heeft een goed jaar achter de rug, maar het kan nog beter. Bijvoorbeeld als de belastingdienst vrijwilligersorganisaties die gesponsord worden, geen claim oplegt. Penningmeester Henk Frankema vindt het maar een vreemde zaak, vooral ook omdat een organisatie als de SKS geen winstoogmerk heeft en historisch erfgoed in ere wil houden. Ondanks de claim van de fiscus besloot de vergadering de entreeprijzen niet te verhogen.
bestuur sks 2009
Het bestuur van de SKS. Van links naar rechts: Albert Salverda, Pieter Brouwer, Jan de Groot, Peter de Jong, Bouwe Westerdijk, Henk Frankema, Ab van der Meulen, Ype van der Meulen en Hilda Boesjes-Beljon.

De jaarvergadering stond in het teken van een aantal wijzigingen in de reglementen en de statuten. Er zal opnieuw worden gesproken over het verplicht meedoen aan een aantal evenementen. In het huishoudelijk reglement zijn als zodanig al de jubileumwedstrijden van de aangesloten skûtsjes, het evenement Captains of Industry en de wedstrijd van de sponsor Rabobank/Interpolis al aangewezen. Het bestuur wil evenwel ook andere wedstrijden verplicht maken, als daar 10 van de 14 schippers voor zijn. Op verzoek van Douwe Visser van Sneek werd besloten om nog eens over deze kwestie na te denken.

De verplichting zwemvesten te dragen als er door de wedstrijdcommissie een speciale vlag wordt gehesen, werd niet overgenomen. De vergadering kon zich wel vinden in de formulering dat het om een advies gaat. Om wat meer originaliteit te tonen bij speciale gelegenheden werd verder besloten dat de schoorsteen dan weer op de roef moet staan.

Tijdens de vergadering in de Driuwpôle in Woudsend werden een aantal leden in het zonnetje gezet. Zo ontvingen Jeen Zwaga, Wiemer Hoekstra en Bouke Kuipers een attentie voor hun inzet voor de SKS; Hoekstra en Zwaga voor de commissie 2000 en Kuipers als voorzitter van de Zeilraad.

Meindert de Groot en Anne Tjerkstra werden benoemd tot erelid. Dat was niet alleen voor hun verdiensten als schipper, maar ook voor het feit dat zij meer dan 25 jaar deel van de vloot hadden uitgemaakt. Ook de inzet van De Groot bij het ploechjesilen werd geroemd. Tjitte Brouwer uit Lemmer, oud-schipper van Langweer en lid van de commissie 2000, werd benoemd tot lid van verdienste.Tjitte Brouwer lid van verdienste
Tjitte Brouwer werd lid van verdienste.

Twee bestuursleden namen afscheid: Henk Doevendans, de PR- en mediaman na 14 jaar, en Frits de Vries, de coördinator van het ploechjesilen.
Doevendans werd opgevolgd door Hilda Boesjes-Beljon (voor het eerst in de historie maakt nu een vrouw deel uit van het SKS-bestuur). Voor De Vries wordt nog een opvolger gezocht. Beiden werden tot erelid benoemd.