SKS jaarvergadering 6 maart 2010

Woudsend 6 maart 2010 – De grote zaal van multifunctioneel centrum De Driuwpolle was tot de laatste stoel gevuld. Er was gebak bij de koffie voor alle aanwezigen vanwege het 65-jarig bestaan van de SKS.

SKS jaarvergadering 6 maart 2010

De jaarvergadering van de SKS had volgens een aloude traditie het karakter van een reünie. Er werd lang en intens vergaderd. De stemming na afloop was opperbest.
De SKS kon het jaar 2009 goed afsluiten en gaat de toekomst vol vertrouwen in. Dit ondanks het feit dat enkele eerder in de schippersvergaderingen uitgebreid behandelde voorstellen niet werden aangenomen.

De SKS mag zich verheugen over twee nieuwe sponsors te weten: de Dokkumer Vlaggen Centrale en Heineken. Verder heeft de hoofdsponsorcombinatie Rabobank en Interpolis aangegeven het contract met de SKS met drie jaar te verlengen.

Het voorstel om met de traditie van de rode routevlaggetjes op de kotter te breken werd verworpen met de opmerking dat wedstrijdcommissies de vlaggetjes weer optimaal moeten inzetten.
Voorstellen met betrekking tot het silhouet van de skûtsjes, het toe te passen zeildoek, een gecombineerd blok, een roefschot, de procedures rond de hellingproeven, alsmede een aanscherping van de tekst van het originaliteitreglement werden aangenomen. Deze worden opgenomen in het Handboek van de SKS.
De voorstellen aangaande giekkrommingen en verplichte reefmogelijkheden sneuvelden.

Voorzitter Bouwe Westerdijk, algemeen bestuurslid Ab van der Meulen en de VSB afgevaardigde binnen het bestuur Ype van der Meulen werden met algemene stemmen herbenoemd.