SKS richt zich op jubileumweekend 11, 12 en 13 september a.s.

De aangekondigde versoepelingen van de maatregelen rondom COVID-19 waren reden om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn toch een SKS kampioenschap te organiseren . 

Na de aankondiging afgelopen woensdag (24 juni jl.) heeft het SKS bestuur contact gehad met diverse leden uit de vereniging zoals schippers, wedstrijdcommissies en eigenarencommissies om te peilen welke mogelijkheden en onmogelijkheden zij zagen om op korte termijn toch nog een SKS kampioenschap 2020 te kunnen organiseren.

Daarnaast is er ook contact geweest met de Veiligheidsregio en verschillende burgemeesters i.h.k.v. naleving van en handhaving op de versoepelde maatregelen.

Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat het organiseren van de wedstrijden op zich geen problemen hoeft op te leveren maar dat die problemen wel gelden voor:

  • Handhaving van de COVID-19 maatregelen t.o.v. het publiek en de volgschepen; de versoepelde maatregelen bevatten nog veel onduidelijkheden waardoor niet helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Burgemeesters en Veiligheidsregio zijn bereid om hierover in gesprek te gaan maar dit betekent dat er geen duidelijkheid is op korte termijn;
  • Beperkte beschikbare tijd voor schippers en bemanning om zich goed te kunnen voorbereiden op een volledig SKS kampioenschap dat op 18 juli a.s. zou moeten beginnen;
  • Door deze beperkte voorbereidingstijd kan de veiligheid op het skûtsje en het wedstrijdwater in het geding komen;
  • Enkele schippers hebben aangegeven geen volledige bemanning meer op korte termijn te kunnen regelen en moeten zelf, net zoals een aantal bemanningsleden ook de komende weken vol aan de bak om te proberen om verloren inkomsten door de coronacrisis weer terug te verdienen.

Het SKS bestuur is van mening dat er alleen een volwaardig SKS kampioenschap kan worden gezeild als er volledige duidelijkheid is over de verantwoordelijkheid m.b.t. handhaving op en naleving van de coronamaatregelen en dat alle schippers en bemanningen voldoende tijd en ruimte hebben om zich te kunnen voorbereiden. Dat laatste ook om de veiligheid op skûtsje en wedstrijdwater te kunnen waarborgen. Dit alles is op een korte termijn als deze niet te realiseren. Daarnaast is een kampioenschap zonder publiek geen optie en dat zou tevens SKS onwaardig zijn.

Derhalve hierbij voor de duidelijkheid de bevestiging dat er dit jaar geen SKS kampioenschap zal plaatsvinden, maar dat we vol gaan voor de strijd om de jubileumbokaal – op zaterdag en zondag – tijdens ons jubileumweekend op 11, 12 en 13 september 2020.