Skûtsjes oefenen op nieuwe vaarwater bij Grou

Op zondag 1 juli jl. hebben 8 SKS skûtsjes deelgenomen aan een ‘oefenwedstrijd’ bij Grou. In juni is het nieuwe vaarwater bij Grou, ‘it Suderburds Wiid’, officieel geopend en in gebruik genomen. Dit nieuwe vaarwater welke 25 hectare groot is, is aanleiding voor de Skûtsje Commissie Grou (SKG) geweest om nieuwe banenkaarten te tekenen. Om de SKS skûtsjes de kans te geven het nieuwe water te ervaren en de banen te verkennen werden twee wedstrijden gezeild. Tegelijk een mooie gelegenheid voor de wedstrijdleiding om de banen te testen.

Skûtsjes oefenen op nieuwe vaarwater bij Grou

Op dit moment is het water buiten de vaargeul in it Suderburds Wiid nog niet overal voldoende op diepte en op sommige stukken staat minimaal water. Vandaar dat hier dit jaar nog geen kruisrak zal worden uitgelegd. Wel is het nieuwe vaarwater in elke route opgenomen.

Start 1e wedstrijd

Start eerste wedstrijd

Start 1e wedstrijd

Start 1e wedstrijd

De eerste start vond plaats om 10.00 uur en er stond een windkracht 5/6. Het skûtsje uit Earnewâld kreeg direct in de start een flinke pûster en sloeg om. Ook aan boord van de overige skûtsjes hadden schipper en bemanning soms hun handen vol om het schip overeind te houden. Het Grouster skûtsje won de eerste wedstrijd en de tweede wedstrijd finishte de Gerben van Manen (Heerenveen) als eerste.

 Huzumer skûtsje en d'Halve Maen

Skûtsje Eildert Sietez (Akkrum)

Skûtsje Gerben van Manen (Heerenveen)

Het Grouster skûtsje op het nieuwe vaarwater

Na afloop was het tijd om bij een welverdiend drankje te evalueren. De wedstrijdcommissie was met name benieuwd waar, met het oog op de openingswedstrijd van het SKS kampioenschap 2018 op 4 augustus, nog verbeteringen kunnen worden aangebracht,.

Op 14 juli a.s. zeilen de SKS skûtsjes eerst nog de SKS Foarwedstrijd op de Hegemer Mar bij Woudsend.

 

Foto’s: Martin de Jong