Terugblik Amateurzeilen 2014

De VSB (Vereniging van Schippers en Bemanningen) organiseerde afgelopen weekend op de Snitser Mar het SKS Amateurzeilen 2014. Eens per jaar krijgt een gelegenheidsschipper de kans om tijdens een wedstrijd aan het helmhout van een SKS skûtsje te zitten.

Weinig wind tijdens SKS Amateurzeilen 2014

Weinig wind tijdens Amateurzeilen 2014

Jan Feike Hoekstra (Grou) pakte de eindoverwinning

Jan Feike Hoekstra (Grou) pakte de eindoverwinning

De ochtendwedstrijd kon wegens te weinig wind helaas geen doorgang vinden, maar na de gezamenlijke lunch werden ’s middags toch nog twee wedstrijden gezeild. Jan Feike Hoekstra liet zien dat het Grouster skûtsje een echt kampioensskûtsje is en pakte met twee tweede plaatsen de eindoverwinning. Earnewâld met Pieter Toering als schipper eindigde als tweede voor Klaas Kooiker op d’Halve Maen. 

Ferdinand Talsma op het Langwarder skûtsje

Ferdinand Talsma op het Langwarder skûtsje 

Klaas Samplonius doet zijn uiterste best op het Lemster skûtsje

Klaas Samplonius doet zijn uiterste best op het Lemster skûtsje

Rinze v.d. Schuit aan het helmhout van de Oeral Thús (Joure)

Rinze v.d. Schuit aan het helmhout van de Oeral Thús (Joure)

Schippers Douwe Jzn. Visser (Sneek) en Teake Klaas van der Meulen (Woudsend) volgen de wedstrijd op het water

Schippers Douwe Jzn. Visser (Sneek) en Teake Klaas van der Meulen (Woudsend) op het wedstrijdwater 

Auke de Groot (Woudsend) met helemaal links oud-schipper Ype van der Meulen

Auke de Groot (Woudsend) met helemaal links oud-schipper Ype van der Meulen

Peter Toering (Earnewâld) eindigde als tweede

Peter Toering (Earnewâld) eindigde als tweede

 

Einduitslag Amateurzeilen 2014

1. Grou – Jan Feike Hoekstra (2 – 2) 4 pnt

2. Earnewâld – Peter Toering (3 – 4) 7 pnt

3. D’Halve Maen – Klaas Kooiker (6 – 3) 9 pnt

4. Súdwesthoek – Gerrit Jan Mulder (4 – 5) 9 pnt

5. Joure – Rinze v.d. Schuit (1 – 9) 9.9 pnt

6. Sneek – Willem Covers (10 – 1) 10.9 pnt

7. Huizum – Henk Zijlstra (5 – 7) 12 pnt

8. Woudsend – Auke de Groot (9 – 6) 15 pnt

9. Heerenveen – Bauke Yntema (8 – 8) 16 pnt

10. Lemmer – Klaas Samplonius (7 – 10) 17 pnt

11. Leeuwarden – Henk Schippers (12 – 11) 23 pnt

12. Drachten – Marten Kingma (11 – 12) 23 pnt

13. Langweer – Ferdinand Talsma (13 – 13) 26 pnt

 

Foto’s: Martin de Jong