Tige tank!

Wat hebben we hard gewerkt om het SKS-kampioenschap skûtsjesilen 2021 mogelijk te kunnen maken. Lang zag het er ook echt naar uit dat we zouden kunnen zeilen op onze prachtige Friese wateren.

De teleurstelling was groot toen de coronamaatregelen weer werden aangescherpt en voor het tweede achtereenvolgende jaar de strijd om het Sulveren Skûtsje niet door kon gaan. We waren zo dichtbij…

Toch beschouwen we dit niet als een verloren jaar. We hebben ervaren dat de SKS in ieders hart ligt verankerd. En dat het skûtsjesilen met al haar tradities, de schippers, bemanningen en de families een wezenlijk onderdeel uitmaakt van Fryslân. Daar zijn we ‘grutsk’ op en het geeft moed en vertrouwen voor de toekomst.

Bedankt iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt! Bedankt onze trouwe vrijwilligers, jullie zijn de ruggengraat van de SKS. Bedankt ook Veiligheidsregio Fryslân, politie, Provinsje Fryslân, Provinciale Waterstaat en Rijkswaterstaat. En natuurlijk ook dank aan onze sponsoren voor hun niet aflatende steun. En tot slot willen we de burgemeesters en ambtenaren van de gemeenten De Fryske Marren, Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Tytsjerksteradiel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons hebben en voor hun tijd en inzet.

Graag hopen we in 2022 iedereen weer op en rond het water te ontmoeten bij het SKS-kampioenschap skûtsjesilen!

De vereniging Sintrale Kommisje Skûtsjesilen