Uitspraak hoger beroepen SWH en Bolsward

Uitspraak hoger beroepen SWH en Bolsward

Voorafgaand aan de routebespreking voor de slotwedstrijd van de SKS te Sneek maakte de Zeilraad naar aanleiding van twee maal een hoger beroepzaak het volgende bekend:

De uitspraak van de Zeilraad n.a.v. het hoger beroep van Auke de Groot van de SWH tegen de juryuitspraak na de wedstrijd in Elahuizen luidt: dat de door A. de Goot in hoger beroep aangevochten uitspraken van de jury door de Zeilraad zijn bekrachtigd en dus in stand blijven.

De uitspraak van de Zeilraad n.a.v. het hoger beroep van Pieter Meeter van Bolsward tegen de juryuitspraak na de tweede wedstrijd in Lemmer luidt: dat de  door P. Meeter in hoger beroep aangevochten uitspraken van de jury door de Zeilraad zijn bekrachtigd en daarmee dus ook in stand blijven.