Vier ereleden benoemd

Woudsend 14 maart – De SKS is vier ereleden rijker: twee (oud-)schippers en twee (oud-)bestuursleden. Meindert de Groot, Anne Tjerkstra en Henk Doevendans kregen het gouden skûtsje opgespeld; Frits de Vries was wegens verblijf in het buitenland niet aanwezig, maar krijgt later het ereteken uitgereikt.

Meindert de Groot
Meindert de GrootStarummer Meindert de Groot heeft vele jaren als schipper deel van de vloot uitgemaakt. Hij kwam in 1981 aan het roer van het Staverse skûtsje te staan. Wel met ontheffing want hij stamde niet uit een schippersfamilie, maar hij was wel beroeps- schipper.
Tot in 2007, dus meer dan 25 jaar, was hij verantwoordelijk voor de SWH. In 2008 droeg hij de leiding over aan zoon Auke.
Met zijn kotterjacht bracht hij vele malen dit skûtsje naar plassen waar ploechjesilen werd georganiseerd. Voor die verdienste werd hij geëerd met het erelidmaatschap.

 
Anne Tjerkstra
Anne TjerkstraDe op een skûtsje geboren en getogen Anne Tjerk- stra uit Goïngaryp zette vorig jaar een punt achter zijn carrière. Na 16 jaar schipper op Joure geweest te zijn, stapte hij over naar Langweer, waar hij 9 jaar voor voer. Maar eerder was hij al bemanningslid van Berend Mink, Douwe Albertszoon Visser en Rienk Zwaga.
Omdat ook hij meer dan 25 jaar het SKS-helmhout in handen heeft gehad, werd hij tot erelid benoemd.  

Henk Doevendans
Henk DoevendansNa 14 jaar droeg Henk Doevendans uit Sneek zijn bestuursfunctie over. In het jaar voorafgaande aan het SKS-jubileum in 1995 werd hij gevraagd zich bezig te gaan houden met zaken rond public-relations en media, waarbij ook bijvoorbeeld de website skûtsjesilen.nl en het Skûtsjejournaal behoorden. Hij heeft er onder meer voor gezorgd dat zaken rond persboot en informatievoorziening geprofessionaliseerd werden.

 
Frits de Vries
Frits de VriesOud-bemanningslid Frits de Vries, hij voer onder andere bij Albert van Akker op het Leeuwarder skûtsje, was verantwoordelijk voor het ploechjesilen. De Vries regelde dat aan aanvragen van bedrijven en organisaties om eens een keer te kunnen skûtsjesilen, tegemoet kon worden gekomen. Daarmee zorgde hij ook voor de nodige inkomsten voor de SKS, waarvan de verschillende leden weer profiteerden.