Voorlopige Zeilagenda 2021

Onderstaand de voorlopige Zeilagenda 2021.

Deze zal pas definitief worden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2021.

Sprintwedstrijden 29 mei De Fluezen
Rabo Hurdsilerij 11 juni Snitser Mar
Skûtsje Ûndernimmersdei 18 juni Snitser Mar
Waterpoortrace 19 juni Snitser Mar
Jubileum-/Foarwedstriid 3 juli Langwarder Wielen
SKS Kampioenschap 24 juli t/m 6 augustus  
Amateursilen 11 september Snitser Mar
Frisobokaal 2021 n.n.t.b. Snitser Mar
Jeugdsilen 24 en 25 september Grou