Algemene Ledenvergadering 5 maart 2022

De Algemene Ledenvergadering van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen in de Driuwpôlle in Woudsend kende als vanouds een grote opkomst. Het was een plezierig en hartelijk weerzien van de ongeveer tachtig leden en 25 leden die de bijeenkomst online volgden. Dat vond SKS-voorzitter René Nagelhout ook.

“It is goed om inoar hjir te treffen, yn sûnens en frijheid”, zei hij in zijn openingswoord om vervolgens stil te staan bij de oorlog die een paar duizend kilometer verderop woedt. “Lit wy ek beseffe dat it net fanselssprekkend is dat wy dat kinne. Litte wy hjoed yn ús tinzen wêze by it Ûkraynske folk en hope dat der in ein komt oan dizze ferskrikkelike striid. Mar tagelyk docht it ek in grut berop op ús om te helpen wêr’t wy kinne. En as it goede yn de minsken nei boppe komt, sil it kwea nea winne.”

Leden die de Algemene Ledenvergadering online volgen

Het was opnieuw een bijzonder jaar voor de vereniging, zei SKS-secretaris Edou Ritsma, die het jaarverslag met de vergadering deelde. Lang zag het ernaar uit dat in 2021 een kampioenschap zou worden gezeild, maar overheden konden daar uiteindelijk geen toestemming voor geven. Positief is, zegt Ritsma, dat de SKS en overheden sindsdien constructief met elkaar overleggen over de toekomst van het skûtsjesilen. Onderwerp van die gesprekken zijn onder meer de vergunningen. Ambtenaren van de betrokken gemeenten en wedstrijdcommissies zijn daarover in overleg. Het SKS-kampioenschap wordt dit jaar van 30 juli tot en met 12 augustus gehouden. “Wy sjogge dêr nei út’’, aldus voorzitter Nagelhout.

SKS-penningmeester Jelle van der Meulen meldde dat de SKS financieel gezond is, ondanks dat er geen kampioenschap is gezeild. Dat is dankzij de trouwe sponsors. Hoofdsponsor van de SKS is sinds afgelopen jaar de Friese Rabobanken samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma en FB Oranjewoud. Poiesz Supermarkten heeft jammer genoeg besloten de sponsoring te stoppen.

Onder leiding van oud-bestuurslid Hilda Boesjes-Beljon en Klaas van den Berg (Mei Klaas) is er verder gewerkt aan het beschrijven van de missie en visie van de SKS. Er zijn interviews afgenomen en betrokkenen hebben er in online sessies met elkaar over gesproken. De uitkomsten van die gesprekken zijn vastgelegd in een koersdocument dat verder uitgewerkt gaat worden. Duidelijk is al wel dat het skûtsjesilen en de skûtsjes onderdeel zijn van de identiteit van Fryslân en dat die traditie velen na aan het hart ligt.

Klaas van den Berg en Hilda Boesjes-Beljon worden bedankt voor hun inzet voor het beschrijven van de missie en visie van de SKS

Hilda Boesjes-Beljon ontvangt na haar afscheid als SKS-bestuurslid vorig jaar een skûtsje in acryl

Het afgelopen jaar heeft de SKS afscheid moeten nemen van drie leden van de SKS-familie. Vrijwilligers die veel voor de vereniging hebben betekend. De voorzitter vroeg iedereen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Sjerp de Vries, dokter Gerhard Verbeek en Epie van der Pol.

Hoewel het niet gebruikelijk is om SKS-vrijwilligers postuum te eren, is Van der Pol benoemd tot Lid van verdienste. Vlak na het besluit om de oud-schipper van het Ljouwerter skûtsje en lid van de Kommisje Amels te benoemen, kwam hij te overlijden. Hoewel zijn vader niet zo van de plichtplegingen was, had hij het eerbetoon prachtig gevonden, zei Van der Pol’s zoon Willem. Die kreeg van de SKS-leden een warm applaus toen hij de versierselen in ontvangst nam.

Epie van der Pol postuum benoemd tot Lid van verdienste

Zoon Willem ontvangt de versierselen voor zijn vader Epie van der Pol die postuum is benoemd tot Lid van verdienste

Tijdens de bijeenkomst werd een voorstel van schipper Klaas Westerdijk van d’Halve Maan, aangenomen om voor 2022 een SKS Jaarprijs in het leven te roepen. Mocht het kampioenschap om bepaalde redenen niet door kunnen gaan, dan wordt er in september een weekeinde lang om die prijs gestreden. Ook een aantal uitslagen van wedstrijden in het voorseizoen zullen voor de Jaarprijs meetellen. 

Vanuit de wedstrijdcommissies is een commissie wedstrijdzaken in het leven geroepen die als belangrijkste taak heeft om het vergunningentraject op te pakken.

Na vele jaren actief te zijn geweest als lid van de Sylrie heeft Pieter Boelsma in het afgelopen jaar te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn. De SKS is hem grote dank verschuldigd voor zijn inzet. Het bestuur heeft aan de leden voorgesteld om oud-voorzitter van de SKS Peter de Jong als opvolger van Pieter te benoemen, wat op instemmend applaus kon rekenen.

 

 

Foto’s: Tom Coehoorn en Ellen Wester