Algemene Ledenvergadering 6 maart 2021

De Algemene Ledenvergadering van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen is zaterdag 6 maart voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de vereniging digitaal gehouden. In De Driuwpôlle in Woudsend was het bestuur bijeengekomen in de tot studio omgeturnde vergaderzaal om via een Zoomsessie de vergadering met de leden bij te wonen.

ALV 2021

In zijn openingswoord zei voorzitter René Nagelhout het te betreuren dat uitgerekend in het jubileumjaar corona toesloeg en er geen SKS-kampioenschap gezeild kon worden. Maar gelukkig gaven de tentoonstelling over de skûtsjefamilies in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, de uitgave van het jubileumboek ‘Der moat syld wurde’ en het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in september toch de nodige glans aan het verloren zeiljaar. Ook heeft UNESCO het skûtsjesilen geplaatst op de lijst van het Immaterieel Werelderfgoed en is er een begin gemaakt met een SKS Missie- en Visiedocument.

Tijdens de vergadering werd ook stilgestaan bij de vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn overleden. De voorzitter vroeg iedereen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen voor Ate Dijkstra, Zweitse van der Wal, Jaap Kolijn, Jilling Kingma en Jaap Kuiper. “Stik foar stik mannen dy’t in grut hert hiene foar de SKS en in protte foar ús betsjutten ha”, aldus Nagelhout.

In het najaar is de Zeilformule 2020 aangenomen, die officieel in 2022 ingaat. Met de eigenaren is overleg over hoe en welke aanpassingen er in dit overgangsjaar aan de skûtsjes zullen worden gepleegd en welke gevolgen dit heeft voor de zeilvoering

De SKS gaat er vooralsnog vanuit dat er in 2021 een SKS-kampioenschap plaatsvindt tijdens de eerste twee weken van de bouwvakvakantie. “Dat is ús plan A”, zei de voorzitter. Toch wordt er achter de schermen ook gewerkt aan alternatieve scenario’s waarover de SKS in overleg is met onder meer de Veiligheidsregio.

De vereniging staat er financieel goed voor. Dat is mede dankzij de trouwe sponsors die de SKS een warm hart toedragen. Aftredend bestuurslid pr & media Hilda Boesjes-Beljon kon de leden meedelen dat de SKS een nieuw meerjarig contract heeft kunnen sluiten met subsponsor Heineken. Met hoofdsponsor de Friese Rabobanken is overleg over het verlengen van het contract.

De VSB-wimpelcommissie heeft afscheid genomen van Eildert Meeter en Trynke Brouwer. Jan-Sjouke van der Heide van de VSB bedankte de verkopers voor hun inzet. Er zijn bloemen aan het thuisadres bezorgd. Margje de Jong uit Grou neemt de taak van Eildert en Trynke over.

Hilda Boesjes-Beljon heeft na twintig jaar bestuurlijk werkzaam te zijn geweest voor de SKS tijdens de ledenvergadering afscheid genomen van de leden en van het SKS-bestuur. Uit handen van haar man Johan kreeg ze de versierselen opgespeld die horen bij het erelidmaatschap van de vereniging.

Hilda Boesjes-Beljon erelid SKS Hilda Boesjes erelid SKS

Hilda Boesjes-Beljon krijgt door haar man Johan de versierselen van het erelidmaatschap opgespeld

Hilda is de eerste vrouw die de SKS heeft benoemd tot erelid. En daar is ze enorm ‘grutsk’ op, zei ze in haar afscheidsspeech. “De SKS sit yn myn hert, jimme sitte yn myn hert. Iens in SKS’er, altyd in SKS’er.” Ze had ook een boodschap voor de schippers, eigenaren en wedstrijdcommissies: “Bliuw jimme derfan bewust dat it SKS-skûtsjesilen folle, ja hiel folle mear is, dan allinnich in rige wedstriden sile!”

Hilda zette haar woorden kracht bij met het aanbieden van twee posters die ze speciaal had laten ontwerpen. 

Poster 1 Poster 2

Haar opvolger bestuurslid pr & media is Elisabeth Post (54). Geen onbekende in de skûtsjewereld. Ze draait al een tijdje als vrijwilliger mee in de vereniging (mediateam en samenstellen jubileumboek). Het afgelopen jaar is ze aangeschoven bij de vergaderingen van het bestuur en heeft ze zich onder meer beziggehouden met een aantal veiligheidszaken.

Tot slot de diapresentatie met foto’s van het SKS Skûtsjesilen de afgelopen jaren in het pre-Corona tijdperk door Tom Coehoorn:

 

Foto’s en presentatie: Tom Coehoorn