Algemene ledenvergadering 7 maart 2020

In een tot de laatste stoel gevulde grote zaal van ‘De Driuwpôlle’ in Woudsend vond afgelopen zaterdag de algemene ledenvergadering van de SKS plaats. Er was een hoofdrol weggelegd voor de verfijnde formule 2020. Verder werd teruggeblikt op een prachtig, en opnieuw tot de laatste dag zinderend, SKS kampioenschap van 2019; was er aandacht voor de activiteiten in het kader van het 75-jarig bestaansjubileum; zijn er enkele aanpassingen voor het handboek aangenomen en werden twee leden benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Kortom een ALV zoals die past in de rijke traditie van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.

SKS voorzitter René Nagelhout spreekt de leden toe

SKS voorzitter René Nagelhout spreekt de leden toe

75 jaar SKS

In het kader van het 75-jarig bestaan van de SKS zal op 4 juni 2020 een uniek boek worden gepresenteerd. Een boek waarin op toegankelijke wijze verleden, heden en toekomst van de SKS in beeld worden gebracht.

Verder wordt op 4 juni een bijzondere SKS Expositie geopend in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. In dat kader deed museum directeur Meindert Seffinga een oproep aan de vergadering om fotomateriaal uit de familiealbums te delen. Want met name die familiekiekjes zullen een hoofdrol gaan spelen in de uitbreiding van de SKS afdeling van het museum.

Museumdirecteur Meindert Seffinga doet een oproep om fotomateriaal uit familiealbums te delen

Museumdirecteur Meindert Seffinga doet een oproep om fotomateriaal uit familiealbums te delen

Verder zal er een speciale jubileumwedstrijd worden gezeild, gevolgd door een receptie op zaterdag 4 juli 2020 te Langweer. Aanvang wedstrijden om 10.30 en 14.00 uur. In Langweer vond 75 jaar geleden de eerste officiële SKS kampioenswedstrijd plaats.

Tot slot wordt in het jubileumjaar tijdens de SKS competitie (van 18 juli t/m 31 juli ) de leiderswimpel geherintroduceerd. Het gaat om een oranje wimpel aan de opsteker van het skûtsje dat leider van het klassement is.

Bestuurslid Edou Ritsma toont de oranje leiderswimpel

Bestuurslid Edou Ritsma toont de oranje leiderswimpel

Een eerste cadeau in het jubileumjaar kwam van Klaas van der Berg (Mei Klaas) die, ten behoeve van het visiedocument dat het SKS bestuur later dit jaar zal presenteren, een onderzoek uitvoerde. De resultaten presenteerde Klaas in de ALV.

Uniek en verfijnd

Verder werd de route naar de status van UNESCO Immaterieel Werelderfgoed gepresenteerd. De kernwaarden van de SKS zijn uniek op de wereld en het waard te worden vastgelegd en bewaard voor het nageslacht zowel op provinciaal niveau maar ook landelijk en wereldwijd.

Vanuit de commissie Leeuwarden kwam het verzoek om te overwegen de wedstrijden in Lemmer en Sneek om te draaien, waarmee de slotwedstrijden van de SKS in Lemmer zouden worden gezeild. Onder de leden werd voldoende draagvlak gepeild om een onderzoek in te stellen naar deze optie.

Presentatie over Formule 2020 door bestuurslid Jeroen Veenema

Presentatie over Formule 2020 door bestuurslid Jeroen Veenema

De verfijnde zeilformule 2020 werd gepresenteerd. In de presentatie waren de resultaten van de virtuele sleeptank meegenomen met de bijbehorende conclusies. In mei wordt gestemd over het wel of niet en hoe invoeren van de Formule 2020. De Formule 2016 voldoet aan de afgesproken uitgangspunten. De Formule 2020 biedt een verfijningslag. Naast de parameters: lengte, breedte en diepgang uit 2016 zijn het nat oppervlak en de blokcoëfficiënt toegevoegd voor het vaststellen van het aantal vierkante meters zeiloppervlak.

Over diverse voorstellen wordt gestemd

Over diverse voorstellen wordt gestemd

Verder werd door de leden ingestemd met: het gebruikmaken van beelden (allen openbaar uitgezonden door Omrop Fryslân en Omroep Max) door de jury van de SKS; de procedure voor het aan boord brengen van een overboord geslagen bemanningslid; de maximale maat voor een bevestigingoog van de gaffel en het gebruik van een reguleerlijn.

In de bijeenkomst van zaterdag werd tevens, volgens een goede gewoonte, stilgestaan bij mensen die de vereniging afgelopen jaar zijn ontvallen. Zo was iedereen even stil vanwege het overlijden van Klaas Westerdijk, oud-voorzitter van de commissie Earnewâld.

De heren Lenze Kielstra en Harmen Visser werden vanuit de zaal naar voren gehaald en onder applaus benoemd tot Lid van Verdienste van de SKS.

Lenze Kielstra Harmen Visser

Lenze Kielstra & Harmen Visser worden benoemd tot Lid van Verdienste

De SKS Competitie 2020 start op zaterdag 18 juli in Grou.

 

Foto’s: Tom Coehoorn