Algemene Ledenvergadering SKS dd 2 maart 2019

Afgeladen vol was de grote zaal van ‘De Driuwpôlle’ te Woudsend tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SKS. Iedereen werd welkom geheten. Er werd stilgestaan bij leden die het afgelopen jaar overleden: Bert de Jong, Joop Doevendans en prof. Gerritsma. Daarna werd een volle agenda behandeld.

SKS-voorzitter René Nagelhout heet iedereen welkom

SKS-voorzitter René Nagelhout heet iedereen welkom

Jaarverslagen van zowel penningmeester als secretaris als het indrukwekkende verslag in beelden bewezen dat de SKS er goed voor staat en gezond is. De apotheose op de Snitser Mar tijdens de slotwedstrijd van het SKS kampioenschap van 2018 was het ongeëvenaarde bewijs. Liefst 7 van de 14 deelnemers maakten die dag nog kans op een podiumplaats. De tactische slag van Douwe Azn. Visser, de klap die een fantastisch zeilende Sytze Brouwer hiermee werd toegebracht, de gretigheid om te winnen van alle schippers en bemanningen, het kenmerkt de SKS in hart en nieren. Er werd gezeild onder zeer wisselende omstandigheden op karakteristiek Fries water, dat vraagt veel van iedereen en dat hoort bij de SKS.

Leden hebben een grote inbreng binnen de SKS, maar pas op dit vraagt om leden die verantwoordelijkheid voelen en aankunnen. Zo gaf Dinie Visser de aanwezigen mee toen ze officieel de vertegenwoordiging van de VSB binnen het SKS bestuur overdroeg aan Jan-Sjouke van de Heide.

Dinie Visser droeg haar functie over aan... ...Jan-Sjouke van der Heide

Dinie Visser droeg haar functie over aan…Jan-Sjouke van der Heide

Ulbe Zwaga, werd herkozen als vertegenwoordiger van de Kommisje Amels in het bestuur. Pierre Hoekstra nam afscheid als bestuurslid Technische en Wedstrijdzaken. Hoekstra, kind uit een oud-skûtsjegeslacht, werd in het zonnetje gezet voor zijn deskundigheid en zijn gedreven inzet bij de totstandkoming van de Formule 2016. Jeroen Veenema werd gekozen tot bestuurslid Technische Zaken en Douwe Jzn. Visser als bestuurslid Wedstrijdzaken.

Pierre Hoekstra nam afscheid als bestuurslid

Pierre Hoekstra nam afscheid als bestuurslid

Tijdens de vergadering werden 14 voorstellen behandeld. Het voorstel tot het benoemen van een gatebaan als voorkeursbaan werd afgestemd. De gatebaan is al voldoende geborgd als optie in het reglement en het benadrukken van voorkeuren zou de autonomie van wedstrijdcommissies, zoals die bij de SKS  hoort, in het geding kunnen brengen.

Wel werd gekozen voor het toepassen van een blauwe boei, om de wedstrijdcommissies meer mogelijkheden te geven om een wedstrijd blijvend interessant te houden voor deelnemers en publiek.

De wimpelcommissie meldde de afgelopen jaar aan hen toegekende stimuleringsprijs van 500 euro te gebruiken voor de ontwikkeling van duurzame wimpels. De prijs van de SKS wimpel blijft 10 euro.

De vereniging nam verder het besluit tot het inzetten van een proces ter beoordeling van de huidige Formule 2016.

Verder werd aangekondigd dat er een document zal worden gerealiseerd, nog voor het 75-jarig bestaan in 2020, waarin de universele waarden van de SKS en de visie op de toekomst zullen worden vastgelegd.

Tot slot werden tot Lid van Verdienste van de SKS benoemd: Dick Feenstra, stichting Skûtsjes Doniawerstal, en Fekke van der Wal en Coen Busscher van de commissie Wâldsein.

Dick Feenstra werd benoemd tot Lid van Verdienste... ...evenals Fekke van de Wal en Coen Busscher

Dick Feenstra werd benoemd tot Lid van Verdienste…evenals Fekke van der Wal en Coen Busscher

Onder het genot van een drankje werd na afloop nog even nagepraat want de jaarvergadering van de SKS is ook altijd een mooi moment om iedereen weer even te treffen.

 

Foto’s: SKS