Hoogtepunten Algemene ledenvergadering SKS 2017

Op zaterdag 11 maart 2017 werd de traditionele algemene ledenvergadering van de SKS gehouden in De Stolp te Sneek. Ook dit jaar was de zaal weer tot de nok toe gevuld. In zijn openingswoord liet voorzitter René Nagelhout weten het vertrek van schippers te betreuren maar erg blij te zijn dat nieuwe jonge schippers de uitdaging van het schipperschap van de SKS aangaan.

Het bestuur kon verheugd mededelen dat ABD Renault zich als co-sponsor aan de SKS heeft verbonden en dat werd bekrachtigd door het ondertekenen van het sponsorcontract. 

Ondertekening van het co-sponsorcontract met ABD Renault 

Dhr. Sander Broekhuizen, salesmanager ABD Renault, ondertekent het co-sponsorcontract

Daarnaast werd duidelijk dat op woensdag 9 augustus 2017 historie zal worden geschreven als het aan de SKS (Sintrale Kommisje Skûtsjesilen) en KWS (Koninklijke Watersportvereniging Sneek) ligt omdat dan voor het eerst de Hardzeildag en de SKS wedstrijd op Terherne op dezelfde dag zullen plaatsvinden.

Tijdens de vergadering werd het voorstel van Sytze Brouwer van Heerenveen aangenomen om een “anti-klapperlijn” toe te staan zodat de zeilen van de skûtsjes langer meekunnen.

Er werd stilgestaan bij het afscheid van de voorzitter van de jury, Jan Warringa. Hij werd voor zijn jarenlange inzet benoemd tot lid van verdienste van de SKS. 

Jan Warringa wordt benoemd tot lid van verdienste 

Jan Warringa wordt benoemd tot lid van verdienste

Ook Frits de Vries, reeds erelid van de SKS, nam afscheid als jurylid en ook aan zijn langdurige bijdrage in verschillende functies bij de SKS  werd niet voorbijgegaan. 

 Frits de Vries wordt bedankt voor zijn langdurige bijdrage aan de SKS

René Nagelhout bedankt Frits de Vries voor zijn langdurige bijdrage aan de SKS

Voorzitter René Nagelhout sloot uiteindelijk de vergadering met de woorden waarin hij alle aanwezigen een mooi en goed zeilseizoen toewenste.

 

Foto’s: Tom Coehoorn