Hoogtepunten Algemene Ledenvergadering SKS 2018

Op zaterdag 3 maart 2018 werd de Algemene Ledenvergadering van de SKS gehouden. Dit keer weer als vanouds in MFC De Driuwpôlle in Woudsend. In een goed gevulde zaal werden na het openingswoord van voorzitter René Nagelhout de verschillende agendapunten behandeld. Ook de sponsoren van de SKS kregen de gelegenheid voor een presentatie.

Voorzitter René Nagelhout opent de vergadering

Voorzitter René Nagelhout opent de vergadering

Een voorstel omtrent wijziging artikel ‘Groene vlag’ werd afgestemd en een voorstel aangaande wijziging tot een meer praktische procedure bij een Hoger Beroep werd goedgekeurd. Voor wat betreft de behandeling van de Zeilformule 2016 moest aangaande de toetsing de keuze worden gemaakt voor de weg die moet worden ingeslagen. De keuze was 1. ‘Op basis van de huidige formule en werkwijze’ of 2. ‘Een specifiekere beschrijving op onderdelen met aanhangende toetsingscriteria’. De teneur ging duidelijk richting optie 1. Verder zijn door de aanwezigen diverse suggesties meegegeven, waarmee de experts aan de slag zullen gaan.

Algemene Ledenvergadering SKS 2018

Douwe Azn. Visser | ALV SKS 2018

Eildert Szn. Meeter | ALV SKS 2018   Lodewijk Ezn. Meeter | ALV SKS 2018

Pieter Brouwer | ALV SKS 2018

Douwe Jzn. Visser, die oktober vorig jaar stopte als schipper van De Sneker Pan en maar liefst 9 keer het SKS kampioenschap op zijn naam schreef, werd naar voren gevraagd. Voor al zijn bijzondere prestaties en inspanningen voor de SKS werd Douwe Jzn. Visser benoemd tot Erelid. Alle aanwezigen beloonden deze benoeming met een staande ovatie.

Douwe Jzn. Visser wordt benoemd tot Erelid

Douwe Jzn. Visser wordt benoemd tot Erelid

Gerhard Pietersma nam afscheid als bestuurslid namens de VSB en wordt opgevolgd door Auke de Groot. Bestuursleden Pierre Hoekstra en Jelle van der Meulen werden herkozen voor een 2e termijn.

Gerhard Pietersma neemt afscheid als bestuurslid namens de VSB

Gerhard Pietersma neemt afscheid als bestuurslid namens de VSB

Vervolgens kreeg de voorzitter van de eigenarencommissie van het Jouster skûtsje, Tjeerd de Jong, het woord. Hij maakte bekend dat Rinus de Jong de nieuwe schipper op de Oeral Thús wordt. Rinus is jarenlang bemanningslid op verschillende SKS skûtsjes geweest en gaat deze nieuwe uitdaging enthousiast  aan.

Rinus de Jong (links) wordt de nieuwe schipper op het Jouster skûtsje

Rinus de Jong (links) wordt de nieuwe schipper op het Jouster skûtsje

Na de rondvraag en sluiting door de voorzitter kwam er een einde aan een constructieve vergadering. We kijken met elkaar uit naar een mooi SKS seizoen!

 

Foto’s: Tom Coehoorn