Nico Spannenburg Lid van Verdienste

Op donderdagavond 6 maart jl., tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van WSV ‘De Zevenwolden’ werd Nico Spannenburg blij verrast toen hem de eretitel ‘Lid van Verdienste’ van de SKS werd toegekend.

Nico is tenminste 15 jaar, eerst als bemanningslid en later als schipper, actief geweest op het startschip. Een man waar je altijd op kon rekenen, niet alleen tijdens de kampioenswedstrijden maar ook tijdens alle activiteiten die daaromheen werden georganiseerd. Hij was een ter zake kundige schipper met een hart voor de SKS. Ook zijn vrouw Milly werd in de huldiging betrokken door ex-penningmeester Henk Frankema.

Nico Spannenburg Lid van Verdienste

 Onder toeziend oog van zijn vrouw Milly krijgt Nico Spannenburg de gouden speld, behorende bij de titel ‘Lid van Verdienste SKS’, opgespeld door Henk Frankema.