SKS blijft bij standpunt inzake sanctie skûtsje Joure

Het bestuur van de SKS heeft zojuist een officiële verklaring gegeven en de eigenarencommissie en schipper van het Jouster skûtsje geïnformeerd over het volgende:

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen blijft bij haar standpunt inzake sanctionering van het skûtsje van Joure, de Oeral Thús vanwege het niet naleven van het reglement van de vereniging. Het mastbeslag voldoet niet aan het Originaliteitsreglement en het bestuur van de SKS staat geen afwijking op deze regels toe. Originaliteit is nl. één van de peilers van het gedachtegoed van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. Bovendien biedt dit Originaliteitsreglement voldoende mogelijkheden voor ieder skûtsje om veilig aan de jaarlijkse wedstrijdenreeks deel te nemen. Joure heeft diverse kansen gekregen om het afgekeurde mastbeslag aan te passen maar heeft verkozen dit niet te doen. 

Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag is het volgende aan Joure meegedeeld:  Na herhaaldelijk aandringen zijn voorgestelde aanpassingen niet uitgevoerd. Joure krijgt als sanctie opgelegd: 21 niet aftrekbare punten. Bij herhaling van dit strijdig handelen zal uitsluiting van de resterende wedstrijdenreeks volgen.

Dit betekent dat indien Joure vanmiddag bij de Veenhoop met het afgekeurde mastbeslag gaat zeilen,  zij zullen worden uitgesloten voor de rest van de wedstrijdenreeks.

Historie:

Tijdens de extra algemene ledenvergadering van 7 oktober 2016 is het voorstel voor de “Formule 2016” met meerderheid van stemmen aangenomen en is tevens bepaalt dat er geen dispensatie of overgangsregeling zou worden toegepast. Deze nieuwe formule bepaalt de toegestane verhouding tussen de afmetingen van de skûtsjes en de zeilen.

Joure heeft ervoor gekozen om een nieuwe mast te laten maken. Tevens hebben zij een nieuw zeil laten maken conform de regels van Formule 2016 en het zeilsilhouet.

Sinds enige weken is gebleken dat Joure naast de nieuwe mast ook een nieuw beslag heeft laten maken dat afwijkt van het oude beslag en in strijd is met het Originaliteitsreglement van de SKS.

Volgens dit reglement van de SKS had de eigenarencommissie van Joure deze wijziging tevens bij de Kommisje Amels moeten melden; dit is niet gebeurd.

De eigenarencommissie heeft onlangs pas aangegeven dat men deze aanpassing nodig vindt om veilig en competitief te kunnen zeilen. Het bestuur van de SKS is van mening dat het Originaliteitsreglement voldoende marges biedt om hier een oplossing in te vinden. Het bestuur heeft Joure tevens een oplossing aangeboden die ruimte geeft voor een veilige situatie.

De eigenarencommissie heeft tijdens verschillende vergaderingen (ledenvergaderingen en overleg eigenarencommissies) in de periode tussen 7 oktober 2016 en heden voldoende mogelijkheden gehad om haar situatie onder de aandacht te brengen maar ze was niet aanwezig of heeft dit niet gedaan. Meedenken in oplossingen of mogelijkheden vanuit de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) was dan ook niet mogelijk.

Het SKS-bestuur heeft de eigenarencommissie met klem verzocht om het mastbeslag van hun skûtsje conform de reglementen aan te passen echter heeft men niet aan dit verzoek voldaan; het SKS bestuur betreurt deze keuze.

De overige 13 skûtsjes voldoen overigens wel aan het originaliteitsreglement van de SKS.

Conclusie

Voorzitter René Nagelhout: “Joure kiest in deze kwestie volledig onterecht voor een ‘underdog positie”.  De SKS speelt geen spelletjes. Wij zeilen met de skûtsjes van onze voorvaderen en handelen conform onze regels en de geest van ons gedachtegoed.