SKS Jaarvergadering 1 maart 2014

MFC ‘De Driuwpôlle’ in Woudsend stroomde zaterdagmiddag weer vol tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SKS. In zijn openingswoord vertolkte voorzitter Peter de Jong in heldere bewoordingen het standpunt van het SKS bestuur inzake diverse kwesties die het afgelopen winterseizoen hebben gespeeld. Vervolgens werden de diverse agendapunten behandeld.

ALV 1 maart 2014

ALV 1 maart 2014

Als vanouds een grote opkomst tijdens de SKS Jaarvergadering

Ook voor de SKS Ereleden was een tafel gereserveerd

Ook voor de SKS Ereleden was een tafel gereserveerd

Bij het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’ bleken Ab van der Meulen, sinds 1993 SKS bestuurslid en verantwoordelijk voor technische zaken waaronder de invoering van dacron en de totstandkoming van de zeilformule, en Henk Frankema, sinds 2003 penningmeester en daarnaast ook lid van de reglementencommissie en het dagelijks bestuur van de SKS, aftredend en niet herkiesbaar. Hun taken zullen worden overgenomen door de nieuwe SKS bestuursleden Jelle van der Meulen, in de functie van penningmeester, en Pierre Hoekstra, in de functie van bestuurslid. De vergadering stemde in met hun benoeming.

Volgens goede traditie werd het wedstrijdverslag van het laatste SKS kampioenschap, in dit geval 2013, voorgedragen door Johan Modderman. Ook was dit keer Jeroen Veenema van de NHL uit Leeuwarden aanwezig om een duidelijke toelichting te geven op de zeilformule volgens het Velocity Prediction Program (VPP).

Na de gebruikelijke ‘Rondvraag’ werd afscheid genomen van Ab van der Meulen en Henk Frankema. Zij werden benoemd tot Erelid van de SKS en kregen de bijbehorende versierselen opgespeld door voorzitter Peter de Jong. Frankema benadrukte de saamhorigheid van de SKS en riep de eigenarencommissies op om het SKS erfgoed te bewaken. Tot slot bedankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en kwam er een eind aan deze Jaarvergadering. En daarmee is het SKS seizoen weer van start.

Ab van der Meulen en Henk Frankema ontvangen de versierselen van Peter de Jong

Ab van der Meulen en Henk Frankema ontvangen de versierselen van Peter de Jong

Ab van der Meulen (boven) en Henk Frankema (onder)

ontvangen de versierselen van Peter de Jong