Akkrum, 1 augustus 2021

Op deze website is ook deze week volop aandacht voor onze veertien SKS-skûtsjes, hun schippers en bemanningen. Tot en met vrijdag 6 augustus wordt iedere dag een van de veertien schepen in de schijnwerpers gezet. Er is een vraag en antwoord met de eigenarencommissie en/of schipper en er zijn linkjes naar filmpjes van de eigen skûtsjes. Ook verwijzen we naar beelden van Omrop Fryslân, het Fries Film en Audio Archief en het Fries Scheepvaart Museum. En we publiceren fragmenten uit het SKS-jubileumboek ‘Der moat syld wurde!’. Zo hopen we dat iedereen toch het gevoel krijgt een beetje als gast mee te kunnen zeilen ‘op ‘e lûken (op de luiken) fan it skûtsje’.

Pieter Ezn Meeter     Pieter Ezn Meeter

Pieter Ezn. Meeter

VRAAG & ANTWOORD

Hoe gaat het nu met jullie, schipper en bemanning? Iedereen stond in de startblokken om twee weken te knallen. Toch?

Eildert Szn. Meeter: “Ondanks het vervelende bericht dat de SKS niet door kon gaan, waren wij met de bemanning in Grou bijeen. We hadden graag willen knallen inderdaad.”

Het skûtsje was natuurlijk gereed voor de strijd. Wat hadden jullie er afgelopen tijd aan gedaan?

We hebben naar aanleiding van de nieuwe formule een onderzoek laten doen aan het skûtsje, wat ons helaas  weer veel geld gaat kosten. Omdat wij er wel vanuit gingen dat het SKS-evenement door zou gaan, hebben wij kunnen trainen en een paar wedstrijden kunnen zeilen.“

Stel, er was dit jaar wel gezeild, op welke plek waren jullie geëindigd? En waarom denk je dat?

Als er gezeild zou zijn, zouden wij in deze situatie bij de eerste 4 geëindigd zijn. Nu wij het skûtsje weer moeten aanpassen en waarschijnlijk zeil moeten inleveren weten wij niet hoe dit uit gaat pakken.”

We gaan ervan uit dat we volgend jaar wel weer kunnen zeilen. Hoe gaan jullie je daar op voorbereiden?

De zoveelste nieuwe zeilformule betekent een aanslag op ons  budget. Wij zijn genoodzaakt om het skûtsje grondig aan te passen. Er is geen overgangsregeling getroffen. Dat maakt dat de investeringen in het verleden nu ineens niets meer waard zijn.”

Zijn er nog andere zaken die je wilt delen? 

“Wanneer wij een SKS-evenement zeilen, zou eens nagedacht kunnen worden of de 14 skûtsjes een bijdrage kunnen krijgen vanuit de horeca of gemeente. Dit zou kunnen worden ingezet als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk van de bemanning.”

Kijk voor meer informatie over het Akkrummer skûtsje op: www.skutsjemeeter.nl

 

AKKRUM IN BEELD

Schipper Eildert Szn. Meeter aan het helmhout van skûtsje Bolsward, 2004

Schipper Eildert Szn. Meeter aan het helmhout van skûtsje Bolsward, 2004

Pieter Ezn. Meeter behaalde zijn eerste dagwinst in de Lemster baai, 2007

Pieter Ezn. Meeter behaalde zijn eerste dagwinst in de Lemster baai, 2007

En dat moest natuurlijk gevierd worden, Eildert en Pieter Meeter, 2007

En dat moest natuurlijk gevierd worden, Eildert en Pieter Meeter, 2007

"Is het nog ver?" - winst tijdens SKS-wedstrijd Earnewâld, 2013

“Is het nog ver?” – winst tijdens SKS-wedstrijd Earnewâld, 2013

Skûtsje Eildert Sietez namens Akkrum, 2019

Skûtsje Eildert Sietez namens Akkrum, 2019

Foto’s: Martin de Jong

 

AKKRUM IN WOORD 

Fragment uit “Der moat syld wurde!”

 

Derde kampioenschap in 2004

Akkrum in handen van familie

Akkrum is, evenals het skûtsje van Woudsend, in bezit van een familie: in dit geval de Meeters. Schipper is Pieter Ezn Meeter, zijn vader Eildert heeft met het skûtsje in zowel de competitie van SKS als IFKS gezeild. Hij heeft in beide gewonnen.

Oud-schipper Eildert Szn Meeter is er nog altijd trots op. “Ik bin wol moai de ienichste skipper dy’t kampioen wurden is yn de IFKS en SKS”, zegt hij. In 2004 pakt hij de SKS-titel met zijn skûtsje de Bolsward van zijn vader Siete.

Bolsward kampioen, 2004

Bolsward kampioen, 2004

V.l.n.r.: Eildert Szn Meeter, Pieter Szn Brouwer, Douwe Jzn Visser, Berend Jzn Mink, Douwe Azn Visser, Jitze Grondsma, Allard Syperda, Ale Zwerver, Ype Kzn van der Meulen, Meindert de Groot, Gerhard Pietersma, Anne Tjerkstra, Epie van der Pol en Lodewijk Ezn Meeter.

Foto: Martin de Jong

Het was Eilderts vader Siete die met skûtsjesilen begon. Siete Meeter (1921-1993) zeilt eerst met broer Lodewijk op de Friesland. Siete wil zelf aan het helmhout staan. Met de Sylnocht doet hij in 1962, eerst op eigen gelegenheid, aan de SKS-competitie mee. In de twee daaropvolgende jaren zeilt hij onder de vlag van Leeuwarden.

Na onenigheid met de Leeuwarder commissie verschijnt hij in 1965 weer als particulier aan de start. Siete Meeter staat bekend als iemand die er geen doekjes om windt. En hij schuwt de publiciteit niet. Alle ogen zijn in dat jaar al op Meeter en zijn schip gericht, nog voordat er een wedstrijd mee is gezeild. 

Lees meer in het SKS-jubileumboek “Der moat syld wurde”; te koop in de Friese boekwinkels of bestel hier.

 

FILM(ARCHIEF)

Fries Film en Audio Archief

Skûtsjesilen, 1970-1971

Omrop Fryslân

Meeter sylt ûnder eigen namme, 2014

 

Morgen ‘op ‘e lûken fan it skûtsje’… Woudsend.