Diamanten huwelijk Eildert en Sinie Meeter

Woensdag 16 juni jl. was het feest bij oud VSB-voorzitter en voormalig schipper en bemanningslid van ‘it Doarp Huzum’ Eildert Lzn. Meeter en zijn vrouw Sinie Meeter-Schildstra. Zij vierden hun 60-jarig (diamanten) huwelijk. Naast vele telefoontjes, appjes, kaarten, bloemen, Koninklijke brief en gemeentelijk aandenken, ontvingen zijn van de Commissie Van Schippers en Bemanningsleden natuurlijk ook een kleurrijk bouquet.

Eildert die in 1969 mede-oprichter was van de VSB hanteerde van 1978-1989 de voorzittershamer. Als hij van 1989-1996 geen schipper was geworden op ‘it Doarp Huzum’ dan had hij waarschijnlijk nog wel veel langer dat ambt bekleed. Zijn betrokkenheid is nog steeds groot. Nog altijd aanwezig bij het SKS-skûtsjesilen, op vergaderingen en bij het Jeugdzeilen, waar hij in de jaren zeventig en tachtig samen met Fokke Wijkstra de grote animator in was. Hulde aan het bruidspaar!

 Diamanten huwelijk Eildert en Sinie Meeter

Eildert Meeter, Sinie Meeter-Schildstra en Frits Jansen (cVSB namens Huzum)