Riemer Halbertsma wint prijs met afstudeerscriptie voor Zeilformule 2020

Een mooie opsteker voor student Riemer Halbertsma van de HBO-opleiding Maritieme Techniek van NHL Stenden. Hij heeft met een onderzoeksopdracht voor de SKS de Maritieme Students Award van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) gewonnen. Zijn docenten van de opleiding hadden hem voorgedragen voor de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste afgestudeerden in het Nederlandse maritiem onderwijs. 

Voor de ontwikkeling van de Zeilormule 2020 had de SKS een afstudeeropdracht geformuleerd en uitgezet bij NHL Stenden Hogeschool. Het idee achter de opdracht was om naast de blokverhoudingen van de skûtsjes (lengte, breedte en diepgang) ook de rompvormparameters in beeld te krijgen en te beschrijven. Skûtsjes zijn 100 jaar oud en er is geen skûtsje gelijk. Riemer is erin geslaagd om een relatie te vinden tussen de rompvorm en het zeiloppervlak. Die gegevens zijn verwerkt in de Zeilformule 2020 die tijdens een extra algemene ledenvergadering op vrijdag 11 december 2020 is aangenomen.

KNVTS is de afkorting voor Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied. De KNVTS, opgericht op 1 juli 1898 en gevestigd in Rotterdam, is een vereniging die tot doel heeft om ontwikkelingen te stimuleren in de maritieme techniek. De vereniging zet zich enthousiast in voor het verspreiden van technische kennis binnen de maritieme sector en stimuleert innovatie, ontwikkeling en onderwijs.

 

Op de foto boven: 2e van links – Jeroen Veenema (SKS bestuurslid technische zaken en formule), midden – Riemer Halbertsma