Frits de Vries krijgt erelidspeldje

Frits de Vries
Iesicht 20 juli – Tijdens de jaarvergadering in maart was Frits de Vries al benoemd tot erelid, maar de bijbehorende versierselen moesten hem nog op de revers gespeld worden. Want tijdens de jaarvergadering bevond De Vries zich ver buiten de landsgrenzen. Nu was er een goede gelegenheid om De Vries te huldigen. Dat kon mooi bij de thuiswedstrijd van de Drachtster die een woonark aan de Veenhoop heeft liggen. Tijdens de routebespreking van de wedstrijd verrichte Bouwe Westerdijk de eervolle taak. Frits dankte iedereen die hem ter zijde heeft gestaan in de jaren dat hij bestuurslid van de SKS was, speciaal belast met het ploechjesilen.