Jaarlijkse amateurwedstrijden in teken 40 jaar VSB

Sneek- 29 augustus 2009.  De VSB (vereniging van Schippers van Bemanningen) bestaat veertig jaar. Dit heuglijke feit werd op zaterdag 29 augustus jl. gevierd met een speciale editie van het Amateurzeilen op het Sneekermeer met na afloop een gezellig captainsdiner. Winnaar van de zeilwedstrijd werd gelegenheidsschipper Rimmer van Netten met zijn bemanning op De Sneker Pan. Als tweede eindigde de familie Meeter op Bolsward en derde werd Piet Kortstra en z’n Lemster bemanning op het skûtsje van de Lemmer.

Winnaar Rimmer van Netten met VSB-penningmeester Hans Meetsma

    Foto Martin de Jong

Zware buien trokken zaterdag over het Sneekermeer. Voor de gelegenheidsschippers en hun bemanningen betekende een en ander niet meer en niet minder dan dat hun een pittige uitdaging te wachten stond. De organisatie ( bestaande uit de schippers Albert Visser, Dirk Jan Reijenga en Douwe Visser Jzn.)  koos bewust voor een kleine zandloper als route ( zonder gijp-opties). Verder werd de keuze gemaakt geen hout toe te staan.  Een wijs besluit zo bleek want vlak voor de start haalde de wind in een zware bui vol regen aan tot kracht 6 Beaufort. Meteen daarna werd gestart en kon een spannende en sportieve strijd losbarsten waarbij de wind gemiddeld op kracht 5 zat. Er werd een uur strijd geleverd waarna De Sneker Pan met een sterk gevaren wedstrijd als eerste over de finishlijn ging, meteen gevolgd door Bolsward en Lemmer. Vierde werd de SWH met aan het roer Geert Jan Mulder en Jan de Groot, vijfde d’Halve Maen met gastschipper Jan Bron, zesde Grou met gastschipper en naamgenoot van de SKS kampioen Douwe Visser, zevende Langweer met aan het roer Luite Bles; achtste Eernewoude met schipper Peter Toering; negende Leeuwarden met gastschipper Lodewijk Meeter; tiende Woudsend met Auke de Groot; elfde Joure met Ruurd Bootsma; Harmen Brouwer stuurde het skûtsje van Heerenveen als twaalfde over de finish, Hidzer van der Heide het skûtsje van Huizum als dertiende en de rode lantaarn was voor Ruurd Fortuyn en Lieuwe Hamburg met het skûtsje van Drachten.

Amateurzeilen 2009

Foto’s Martin de Jong

overzicht wedstrijdveld

Een uur na de finish van de eerste wedstrijd was iedereen weer op het water voor de start van de tweede wedstrijd. In de startprocedure echter haalde de wind dusdanig aan, tot 7 Beaufort  dat werd besloten de wedstrijd te staken.

Hijsen van de vlag ten teken dat de wedstrijd wordt afgelast 

harde wind

 

De skûtsjes keerden terug naar het starteiland waar Hans Meetsma de prijs uitreikte aan SKS amateurkampioen Rimmer van Netten van De Sneker Pan. Hierop werd nog een paar uur gezellig nagezeten en gegeten.

 

De Sneker Pan winnaar Amateurzeilen 2009 

Verder of door

Veertig jaar Vereniging van Schippers en Bemanning was voor het bestuur van de VSB een reden om even stil te staan bij het verleden en vooruit te blikken naar de toekomst. Voorzitter Jon Visser deed dit in een korte redevoering bij aanvang van de dag. Een van de doelstellingen van de VSB bij oprichting was een stem te vormen binnen de SKS voor met name de bemanningsleden. Een en ander is geslaagd. Zo heeft het bestuur van de VSB  anno 2009 als woordvoerder van de bemanningen stemrecht bij SKS vergaderingen. De SKS vereniging wordt gevormd door wedstrijdcommissies, veertien eigenaren, de schippers van ieder skûtsje, de VSB en het bestuur van de SKS.

Het bestuur van de jubilerende VSB bestaat uit:

voorzitter Jon Visser (Joure), secretaris Klaas Struiksma (Sneek), penningmeester Hans Meetsma (Joure), Jeroen Pietersma (Langweer), Jan Tjitte Brouwer (Lemmer), Lodewijk Meeter Jappiezn (Leeuwarden), Harmen Brouwer (Heerenveen), Albert Salverda (SWH) en Ype van der Meulen (Woudsend).    

Voor de toekomst richt de VSB zich voornamelijk op het continueren van de communicatie met het SKS bestuur. In dit kader is een beleidsplan in de maak.