Johannes Meeter stopt als schipper Lemster Skûtsje

Met het vertrek van Johannes Meeter als schipper van het Lemster Skûtsje, na het seizoen 2013, houden bestuur en schipper zich aan de afspraken zoals deze vijf jaar geleden zijn gemaakt. In 2008 werd Johannes Meeter aangesteld als schipper van het skûtsje van De Lemmer. Bij deze aanstelling is afgesproken om de samenwerking in eerste instantie voor een afgebakende periode aan te gaan om hierna de gestelde doelen en ambities te evalueren.

Als belangrijk doel werd gesteld dat het SKS-kampioenschap weer naar Lemmer toegehaald zou worden en dat het Lemster Skûtsje daarvoor binnen afzienbare tijd in de top van het klassement mee zou doen. Echter, het belangrijkste doel, om mee te doen in de top van het SKS kampioenschap, is niet behaald. Het bestuur heeft haar waardering en dankbaarheid uitgesproken voor de inzet, betrokkenheid en positieve uitstraling van Johannes in de afgelopen vijf jaar. “In de afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd aan en rond het skûtsje, waar we trots op zijn en waar Johannes een belangrijk aandeel in heeft gehad,” aldus het bestuur.