Nieuws van de SKS bestuurstafel

Auke van der Veen

Op zaterdag 26 oktober vierde Stichting Drachtster Skûtsje het feit dat de Twee Gebroeders honderd jaar geleden van stapel liep. Tijdens de feestavond werd het door bemanningslid Hattum Hoekstra geschreven jubileumboek gepresenteerd. Scheidend bestuurslid en oud-voorzitter Auke van der Veen werd op voorspraak van de Drachtster commissie benoemd tot lid van verdienste van de SKS. Hij kreeg de daarbij horende zilveren speld door voorzitter Peter de Jong opgespeld.

Auke begon als bemanningslid op het skûtsje in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het schip dat destijds in eigendom was van zijn vader. Nadat het schip eigendom werd van de stichting werd Auke ook bestuurlijk actief. Eerst als bestuurslid en later als voorzitter waarbij hij zijn zuster Trudy opvolgde.

In SKS verband heeft Auke zitting gehad in de Commissie Zeilformule 2000 en was hij actief bij diverse evenementen.  

Niet onvermeld mag blijven dat Auke dezelfde avond ook een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen. Auke werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Pieter Brouwer

De Stichting Heerenveenster Skûtsje gebruikte op vrijdag 1 november de evaluatiebijeenkomst met schipper Pieter Brouwer om afscheid van hem te nemen als schipper van de Gerben van Manen. In een volle bovenzaal van Café It Houtsje waren vrienden, bekenden en (oud) bestuurs- en bemanningsleden bijelkaar gekomen om Pieter  te bedanken.

Na jaren bemanningslid te zijn geweest werd hij in 1997 schipper op Earnewâld en stapte hij in 2004 over naar Heerenveen. Zeven podiumplekken waarvan drie kampioenschappen (2006, 2008 en 2010) werden zijn deel. Op voorspraak van zijn commissie heeft het SKS betuur besloten Pieter te benoemen tot lid van verdienste.

Peter de Jong memoreerde dat Pieter als persoon het gedachtengoed van de SKS op een goede ingetogen manier heeft uitgedragen. Hij karakteriseerde Pieter als een van de belangrijke “uithangborden” van de SKS. Pieter is in de loop van de jaren  een ware ambassadeur gebleken van onze organisatie.

Voorlopige zeilagenda

Hieronder de voorlopige zeilagenda voor 2014. Deze zal pas definitief worden na vaststelling in de algemene ledenvergadering en toestemming van de Provinsje.

10 mei | Sprintwedstrijden

14/15 juni | Special Olympics

20 juni | Rotary

21 juni | Waterpoortrace

27 juni | Rabo Interpolis Hurdsilery

5 juli | Foarwedstriid Stavoren

19 juli t/m 1 augustus | SKS kampioenschap

6 september | Amateursilen