Koninklijk Paar bezoekt SKS-skûtsjes bij De Veenhoop

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten donderdag 17 september jl.  een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het bezoek stond in het teken van de toekomst van de provincie Fryslân, met de nadruk op duurzaamheid, de landbouwsector en de Fryske taal en cultuur. Het Koninklijk Paar bezocht de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. 

Het streekbezoek werd bij De Veenhoop afgesloten met een vaartocht op het startschip Zevenwolden. Tijdens de vaartocht, die het Koninklijk Paar langs de SKS-skûtsjes bracht, werd gesproken over de betekenis van skûtsjesilen in Zuidoost-Fryslân. SKS-voorzitter René Nagelhout vond het een eer om de Koning en Koningin te mogen vertellen over de 75-jarige SKS. “Heel speciaal dat zij als eerste ons jubileumboek in ontvangst wilden nemen. Dit geeft een verloren jaar toch nog enige glans. Dank aan allen die mee hebben gewerkt om deze prachtige dag te laten slagen!”

Koningin Máxima en Koning Willem-Alexander worden ontvangen door het SKS-bestuur

Koningin Máxima en Koning Willem-Alexander worden ontvangen door het SKS-bestuur

Het Koninklijk Paar bekijkt een deel van de Jubileumexpositie 'Eén grote familie, 75 jaar SKS skûtsjesilen'

Het Koninklijk Paar bekijkt een deel van de Jubileumexpositie ‘Eén grote familie, 75 jaar SKS skûtsjesilen’

De koninklijke vaartocht langs de SKS-skûtsjes

De koninklijke vaartocht langs de SKS-skûtsjes

Schipper Jeroen Pietersma (Drachtster skûtsje) in gesprek met het Koninklijk Paar

Schipper Jeroen Pietersma (Drachtster skûtsje) in gesprek met het Koninklijk Paar

 

[Foto’s: Klaas Pot | Provincie Fryslân]