SKS-erelid Zweitse van der Wal overleden

Afgelopen vrijdag, 11 september, overleed op 86-jarige leeftijd Zweitse van der Wal. Maar liefst 40 jaar was hij actief betrokken bij het reilen en zeilen binnen de SKS, en ook daarna bleef hij alle ontwikkelingen volgen. 

In 1968 was Zweitse van der Wal een van de oprichters van de ‘Stichting Vriendenclub It Huzumer Skûtsje’. Van der Wal is een aantal jaren secretaris van de stichting geweest en heeft ook meegezeild als bemanningslid aan boord van ‘it Doarp Huzum’. In 1970 en 1971 maakte hij met schipper Lodewijk Meeter twee kampioenschappen mee. “Die vergeet je nooit weer, die blijven je een leven lang bij”, liet Van der Wal begin dit jaar nog optekenen in het SKS Skûtsje Journaal.

In die ‘pioniersjaren’ van de SKS ging Van der Wal mee naar de jaarvergaderingen en hij vond het maar niets dat schippers en bemanningen zo weinig inbreng hadden. In samenwerking met anderen heeft hij vervolgens de ‘Vereniging voor Schippers en Bemanningsleden’ opgericht en werd hij zelf een van de eerste bestuursleden. Als afgevaardigde van de VSB werd Van der Wal bestuurslid van de SKS. Ook bekleedde hij jarenlang de functie van jurylid tijdens de SKS-wedstrijden.

Het skûtsjesilen vond Zweitse van der Wal altijd geweldig, maar ook de organisatie was in zijn ogen heel belangrijk. Zijn standpunt was altijd: “wanneer je ergens van profiteert, moet je er ook verantwoording voor dragen”. Dat heeft Zweitse van der Wal jarenlang gedaan en de SKS-familie neemt dan ook afscheid van een boegbeeld en gerespecteerd erelid. Wij wensen zijn vrouw Hennie, (klein)kinderen en naasten veel sterkte met het verlies.

Zweitse van der Wal (2008)

Zweitse van der Wal (archief 2008)

 

Foto: Martin de Jong