Lemster Skûtsje wint strijd om Bonifatius Bokaal

Op zaterdag 9 september jl. werd door 11 skûtsjes van de SKS gestreden om de Bonifatius Bokaal. Deze 4-jaarlijkse wedstrijd wordt georganiseerd door de SNOF (Stichting Skûtsjesilen Noord Oost Friesland) in samenwerking met de SKS.

Tijdens een drukbezochte routebespreking in Esonstad (de kroeg was te klein) gaf wedstrijdleider Nico Douma aan dat er een driehoek gevaren zou worden en dat volgens de weersvoorspellingen er ’s ochtends wat minder wind zou zijn dan in de middag; het bleek toch iets anders te lopen dan verwacht.

 v.l.n.r. wedstrijdleider Nico Douma en ondersteuners Piet Boelsma en Jaap Frankema

 V.l.n.r. wedstrijdleider Nico Douma en ondersteuners Piet Boelsma en Jaap Frankema (Foto: SKS)

Start van de wedstrijd om de Bonifatius Bokaal 2017

Start van de wedstrijd om de Bonifatius Bokaal 2017 (Foto: SKS)

De start van de eerste wedstrijd was om half 11 en het was het Lemster Skûtsje, met als schipper Douwe Azn. Visser (zoon van schipper Albert Jzn. Visser), dat als eerste de bovenste ton rondde gevolgd door de Súdwesthoek. Ondanks de verwachting dat de wind zou aanhalen gebeurde dit niet maar bleef er voldoende windkracht over om toch een wedstrijd te kunnen zeilen.

Voor in het wedstrijdveld konden de schippers hun posities redelijk consolideren terwijl er in de middenmoot en het achterveld nog wel wat stuivertjes werden gewisseld.

Na een dik uur zeilen kwam uiteindelijk Lemmer als eerste over de finish, op gepaste afstand gevolgd door de Súdwesthoek en als derde kwam De Sneker Pan, met aan het roer Jappie Dzn. Visser (zoon van schipper Douwe Jzn. Visser), over de streep.

Na de eerste wedstrijd haalde de wind inderdaad aan en wachtte de wedstrijdleiding tot een enorme bui op het Lauwersmeer was verdwenen en startte men de tweede wedstrijd. Door het passeren van de genoemde bui verdween echter ook de wind vlak voor de start en duurde het een tijdje voordat alle skûtsjes over de startlijn waren. Doordat de zon zich nu liet zien en de laatste wind “opvrat” was er uiteindelijk van een wedstrijd geen sprake meer en besloot de wedstrijdleiding de tweede wedstrijd af te breken en ongeldig te verklaren. Daarmee betekende de uitslag van de wedstrijd in de ochtend direct ook het eindklassement van de dag.

Douwe Azn. Visser (Lemmer) met de Bonifatius Bokaal 2017

Douwe Azn. Visser (Lemmer) met de Bonifatius Bokaal 2017

Het Lemster Skûtsje won daardoor niet alleen de Bonifatius Bokaal maar kreeg als winnaar ook een VIP-behandeling op de zaterdagvond bij het concert tijdens de Admiraliteitsdagen te Dokkum.

De volledige uitslag is als volgt:

 1. Lemmer
 2. Stavoren
 3. Sneek
 4. Heerenveen
 5. Earnewâld
 6. Grou
 7. Joure
 8. Drachten
 9. D’ Halve Maen
 10. Huizum
 11. Woudsend

 

Foto boven: Nanne Nicolai